PANE - spolupráce a partnerství

PANE se otevírá světu

Udržujeme intenzivní kontakty a pracovní vztahy s aktivními odborníky působícími ve významných institucích s dlouholetou tradicí archeologie Předního východu a těšících se díky prestižním sbírkám a provozování muzeí vysokému veřejnému uznání. Kontakty se snažíme udržovat cestou:

 • podpory a propagace programu Erasmus (Berlin, Tübingen) a rozvojových projektů MU  – výměna studentů a pedagogů
 • pořádáním konferencí, odborných stáží, exkurzí
 • spoluprací na výzkumných projektech

Podepsané smlouvy:

 • 1. 2. 2012 ‐ podepsána smlouva v rámci programu Erasmus s Freie Universität Berlin (Institut für Vorderasiatische Archäologie).
 • 27.12.2013 ‐ podepsána smlouva v rámci programu Erasmus s Eberhard Karls Universität Tübingen (Institut für die Kutlturen des Alten Orients).
 • srpen 2014 ‐ podepsána smlouva o spolupráci mezi Masarykovou univerzitou a Yale University (Memmorandum of Understanding). Součástí spolupráce jsou také odborné stáže studentů (Department of Anthropology).

Spolupráce s Yaleovou univerzitou

V roce 2014 bylo nalezeno řešení, které nabízí studentům i navzdory současné situaci na Předním východě možnost studovat autentický archeologický materiál ze severní Mezopotámie a podhůří pohoří Zagros. Pod záštitou MU byla uzavřena smlouva o spolupráci s Department of Anthropology na Yaleově univerzitě (Memmorandum of Understanding ze srpna 2014). Tato dohoda zaručuje PANE výsadní možnost vědeckého zpracování sbírek pravěkých a starověkých nálezů ze Sýrie a archeologického materiálu z výzkumů v Íránu (výzkumy Prof. Franka Holea), které se v Yaleu (Peabody Museum) nacházejí. Spolupráce MU s Yaleovou univerzitou nenabízí pouze příležitost pracovat na půdě Peabodyho muzea, ale zahrnuje také společné publikování v renomovaných vědeckých publikačních řadách a poskytuje studentům i pedagogům z Brna možnost využívat materiál z Yaleu pro potřeby diplomových prací, vědeckých studií a prezentací na konferencích.

Studenti PANE v Department of Anthropology, Yale University 2014

Zahraniční partnerství

Freie Universität Berlin (Německo) – odborné stáže studentů v Turkmenistánu a Jordánsku, výměna studentů a pedagogů v rámci programu ERASMUS, studenti se podílejí na zpracování archeologického materiálu z výzkumů v Turkmenistánu a Jordánsku (témata bakalářských a magisterských prací), spolupráce ve výuce, pedagogové působí jako konzultanti nebo oponenti bakalářských a magisterských prací, dary duplicitních publikací (cca. 15 beden), kompletní řady odborného časopisu Neo‐Lithics a některých dalších publikací.

Ex oriente e.V. (nezávislá organizace v rámci Freie Universität Berlin): od roku 2014 účast studentů PANE na archeologických výzkumech (podíl na zpracování, spoluúčast na publikacích, vystoupení na konferencích) v Jordánsku:

 • The Eastern Jafr Joint Archaeological Project (EJP) 

Ainab I, Jordánsko 2014, autor: Christoph Purschwitz (Freie Universität Berlin)

 • Ba'ja Neolithic Project 

Studentka PANE Barbora Kubíková, Ba'ja, Jordánsko 2016, autor: Marion Benz (Universität Freiburg)

a v Saudské Arábii:

 • Projekt RAJAJIL

 

 • Deutsches Archäologisches Institut ‐ DAI (Německo) – dary duplicitních publikací, odborná stáž studentů v Azerbajdžánu
 • Eberhard Karls Universität Tübingen (Německo) – přizvání k výzkumnému projektu v Iráku (Kurdistánu), odborné stáže studentů v Iráku, výměna studentů a pedagogů v rámci programu ERASMUS, pedagogové působí jako konzultanti nebo oponenti bakalářských a magisterských prací, dary nově vydaných publikací
 • Universiteit Leiden (Nizozemsko) – spolupráce na organizaci mezinárodní konference na téma neolitické keramiky Předního východu (Rejvíz – Brno, leden 2012), spolupráce na přípravě sborníku z konference (nakladatelství Oxford: Oxbow): do organizace konference a editace publikace zapojeni studenti PANE, pedagogové působí jako konzultanti nebo oponenti bakalářských a magisterských prací
 • Universitat Autònoma de Barcelona (Španělsko) – spolupráce na organizaci mezinárodní konference na téma neolitické keramiky Předního východu (Rejvíz – Brno, leden 2012), spolupráce na publikaci (nakladatelství Oxford: Oxbow), spolupráce studentů a pedagogů na pracování archeologického materiálu z neolitické lokality Tell Halula v Sýrii, pedagogové působí jako konzultanti nebo oponenti bakalářských a magisterských prací, spolupráce na přípravě 2. ročníku mezinárodní konference na téma neolitické keramiky Předního východu (Barcelona, říjen 2015)
 • İstanbul Üniversitesi (Turecko) ‐ odborné stáže studentů v Turecku, studenti se podílejí na zpracování archeologického materiálu (téma magisterské práce)
 • Yale University (USA) ‐ odborné stáže studentů na Yaleově univerzitě, studenti se podílejí na zpracování archeologického materiálu z výzkumů v Sýrii (témata bakalářských a magisterských prací), 2014 – 2017 ‐ vědeckovýzkumný projekt (Khabur Basin Project, Syria), pedagogové působí jako konzultanti nebo oponenti bakalářských a magisterských prací
 • Università Degli Studi Firenze (Itálie) – odborné terénní praxe studentů – Abric Romani, Španělsko (paleolit, srpen 2015, srpen 2016)

Abric Romaní, Španělsko 2016

 • Center for Ancient Mediterranean and Near Eastern Studies (CAMNES), Itálie – spolupráce na výuce a příprava odborných stáží zaměřených na ochranu kulturního dědictví
 • Uniwersytet Warszawski (Polsko) ‐ pedagogové působí jako konzultanti nebo oponenti bakalářských a magisterských prací, dary publikací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info