Evropská metodologická studia archeologie

Evropská metodologická studia archeologie (EMSA), pořádaná v letech 2009 až 2012 s podporou projektu Vzdělávání v moderních metodách archeologické praxe (ARME). V rámci EMSA přednášelo na ÚAM 36 zahraničních specialistů na inovativní metodologie v archeologii.

 • smyslem aktivity je importovat evropské know-how archeologických metod, které zatím nejsou v ČR používány nebo jsou aplikovány jen laicky, které nejsou studentům dostupné ve standardní výuce v ČR nebo se již v Evropě používají v inovované či jinak rozvinuté podobě, která u nás dosud není praktikována
 • cílem je nejen poskytnout studentům penzum teoretických znalostí, ale motivovat je k praktickému osvojení zvolené metody nabídkou finančně podporovaných zahraničních stáží
 • součástí těchto snah o konkurenceschopnost našich stávajících a budoucích odborníků je i podpora jazykového vzdělávání (bilingvní vedení přednášek, prezentace v cizím jazyce, plný audiovizuální záznam přednášky on-line, studijní materiály), která by měla přispět ke zlepšení orientace studentů v odborné cizojazyčné terminologii

Udržitelnost projektu

 • čtyřsemestrální e-learningový kurz pro doktorské a Mgr. studenty s pravidelnou aktualizací a doplněním nových dat, včetně všech přednášek v audiovizuálním záznamu
 • možnost zapojení absolventů stáží do výzkumných týmů ÚAM a do systému výuky, prezentace praktických výsledků absolventů na internetu

Stáže

 • autor nejlepšího projektu v každém semestru absolvuje dvoutýdenní zahraniční školení k praktickému osvojení zvolené metody
 • stážistovi bude zajištěna a zaplacena zpáteční letenka/jízdenka a ubytování
 • stážistovi bude poskytnut denní paušál na stravování a kapesné dle směrnic MŠMT
 • stážistou se může stát pouze student ÚAM zapsaný na předmět v ISu
 • pravidla administrace stáží zde
 • studenti vyslaní na zahraniční stáže zúročí své teoretické i praktické proškolení různými edukačními formami, při nichž se s konkrétními metodami mohou seznámit i ostatní studenti ÚAM

Projekt

 • studenti zapsaní v předmětu v ISu mohou do stanoveného termínu odevzdat studijní projekt
 • student v projektu přehledně objasní, proč a jakým způsobem si chce metodu prakticky osvojit a jak toto rozšířené vzdělávání dále zúročí ve své následné vědecké práci
 • projekty je možné před odevzdáním konzultovat s vedoucí EMSA

Jaro 2012

 • Prof. Kristian Kristiansen (Gothenburg University):
  • I: Archaeological theory - towards a new paradigm? (1. 3. 2012)
  • II: Organizing Bronze Age Societies-comparing Central Europe and Scandinavia (1. 3. 2012)
  • III: The 1200 BCE crisis in the Mediterannean and its background in Central EUrope and beyond (1. 3. 2012)
 • Prof. Oliver Creighton (Exeter University): Unravelling elite medieval landscapes: theory and practice (26. 4. 2012)
 • Dr. Fredérique Bertoncello – Dr. Philip Verhagen (University Amsterdam): Socio-environmental dynamics of Roman settlement systems: the ArchaeDyn and IHAPMA projects (3. 5. 2012)
 • Prof. Patrice Brun (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne): Protohistory of social division (10. 5. 2012)
 • Prof. Timothy Kohler (Washington State University):Overview of Village Ecodynamics Project Modeling and Simulation (17. 5. 2012)
 • Dr. Kyle Bocinski (Washington State University): Agent-based modeling (praktický workshop 18. 5. 2012)

Přednášky v tomto semestru byly realizovány v rámci OP VK Vzdělávání v moderních metodách archeologické praxe.

Stáže:

prof. Oliver Creighton – Social moddels in medival landscape

Podzim 2011

 • Dr. Mirosław Furmanek (Uniwersytet Wrocławski):
  • I: Z badań nad neolitem Śląska. Nowe odkrycia (26. 09. 2011)
  • II: Z badań nad neolitem Śląska. Wykorzystanie metod prospekcji geofizycznej i badań fosforowych (27. 09. 2011)
 • Prof. Julian Richards (University of York): Digging into Data: Digital archiving and publication (21. 9. 2011)
 • MA. Nicolas Mellado (Université de Bordeaux): Semi-automatic Reassembly for Cultural Heritage (13. 10. 2011)
 • prof. Massimo Ancona – Dr. Viviana Mascardi (Università di Genova):
  • I: Artificial Intelligence at Disposal of Archaeology: Where Can We Go Together? (20. 10. 2011)
  • II: Mobile Computing in Cultural Heritage (Massimo Ancona) (20. 10. 2011)
  • III: praktický workshop: Second Life, Net Logo, Onthologies in Archaeology (20. 10. 2011)
 • Dr. Martin Furholt (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel): Similarities and Social Networks: Data processing and statistical analysis of Baden Complex Materials from south-eastern Central Europe  (??. 11. 2011)
 • Prof. Juan Antonio Barceló (Universitat Autònoma de Barcelona):
 • I. Computational Intelligence in Archaeology. Bridging Archaeological Theory, Technique and Technology (8. 12. 2011)

Přednášky v tomto semestru byly realizovány v rámci programu Erasmus a OP VK Vzdělávání v moderních metodách archeologické praxe.

Stáže

Martin Furholt - correspondence and cluster analyses, Institut für Ur- und Frühgeschichte, Christian-Albrechts Universität zu Kiel

Jaro 2011

 • Dr. Malgorzata Daszkiewicz – Dr. Gerwulf Schneider (Freie Universität Berlin): Inovative archeometry of ceramics (5. 4. 2011)
 • Prof. Ernst Pernicka (Universität Tübingen): Provenance determination of ancient metals and mobility in the central european bronze age (7. 4. 2011)
 • Dr. Caroline Hamon (University Paris): Methodology of technological and functional analysis of macrolithic tools : some neolithic case studies from Europe (use-wear analysis of grinded tools) (21. 4. 2011)
 • prof. Anelou van Gijn (Universiteit Leiden): Use wear analysis of bone and antler implements from the Dutch Late Mesolithic and Neolithic (28. 4. 2011)
 • Dr. Linda Hurcombe (University of Exeter): Connecting with the missing majority: taking a holistic view of material culture (19. 5. 2011)

Přednášky v tomto semestru byly realizovány v rámci OP VK Vzdělávání v moderních metodách archeologické praxe.

Stáže

prof. Annelou van Gijn – use-wear analysis of bone and antler industry, Faculteit Archeologie, Leiden

Dr. Malgorzata Daszkiewicz a Dr. Gerwulf Schneider – ceramics archaeometry, Freie Universität Berlin; Excellence Cluster Topoi

prof. Ernst Pernicka – metalography and bronze provenance analysis, Eberhard-Karls-Universität Tübingen

Podzim 2010

 • Dr. Richard MacPhail (University College London): Dating soil micromorphology and geoarchaeology (30. 9. 2010):
  • I: Analysis of sites where natural environmental (taphonomic) processes predominate
  • II: The development of anthropogenic deposits and their interpretation
 • Prof. Christopher Hall (University of Edinburgh): The Rehydroxylation of Ceramics (14. 10. 2010)
 • Dr. Otto Cichocki (VIAS Wien): Dendrochronology of samples from different conditions: project SCIEM2000 for dry wood (Bronze Age to modern), Mikulcice for wetwood (Early Middle Ages) and project at Wachtberg/Krems (Palaeolithic) for charcoal (11. 11. 2010)
 • Prof. Göran Skog (Lund University): Developments in 14C AMS dating for archaeology (25. 11. 2010)
 • Dr. Daniel Richter (Max-Planck-Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig): Dosimetric dating methods in archaeology: Fundamentals and applications (2. 12. 2010)
 • Dr. Michael Grabner (Universität für Bodenkultur Wien): Dendrochronology - Requirements, Problems, possible solutions (16. 12. 2010)

Přednášky v tomto semestru byly realizovány v rámci OP VK Vzdělávání v moderních metodách archeologické praxe.

Stáže

prof. Christopher Hall/Dr. Andrea Hamilton - RHX datation, Centre for Materials Science & Engineering and School of Engineering & Electronics, The University of Edinburgh

 • Mgr. Jan Kolář (rezignoval), Mgr. Jan Petřík, Mgr. Ivana Vostrovská final report

Jaro 2010

 • Prof. Robert Van de Noort (University of Exeter): Wetland archaeology and Heritage strategy (25. 3. 2010)
 • Mr. Rengert Elburg (Landesamt für Archäologie, Dresden): Three dimensional Excavation and Recording by Example of the Early Neolithic Well from Altscherbitz (8. 4. 2010)
 • Dr. Stefano Valentini (Università degli Studi di Firenze): Exploring Tell, Hüyük and Tepe. Different methods of field research in the Ancient Near East sites (22. 4. 2010)
 • Dr. Shannon P. McPherron (Max Planck Institute Leipzig): Computer technologies in the documentation of site formation process (6. 5. 2010)
 • Dr. Karen Milek (University of Aberdeen): Microstratigraphy and Microsoil analysis (20. 5. 2010)

Přednášky v tomto semestru byly realizovány v rámci OP VK Vzdělávání v moderních metodách archeologické praxe.

Stáže

Dr. Shannon McPherron - 3D documentation of field excavation of palaeolithic site, Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig

Dr. Richard MacPhail – Soil micromorphology Institute of Archaeology, University College London

Podzim 2009

 • Prof. Michael Doneus (Universität Wien): The impact of aerial reconnaissance and airborne laser scanning for landscape archaeology (1. 10. 2009)
 • Prof. Dr. John Bintliff (Universiteit Leiden): Innovative archaeology as the technology of the unconscious (15. 10. 2009)
 • Mr. David Cowley (Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland): Aerial Survey for archaeology: achievements, challenges and prospects (29. 10. 2009)
 • Prof. Vincent Gaffney (Birmingham University): The role and the application of visualisation techniques to remote sensing (geophysics, LiDAR, 3D-scanning, seismic-inundated method) from object to landscape (12. 11. 2009)
 • Prof. Wolfgang Rabbel (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel): Near surface geophysics in archaeology: Multi-sensor and seismic approaches (26. 11. 2009)
 • Prof. Wolfgang Neubauer (Universität Wien): Interdisciplinary field archaeology (10. 12. 2009)

Přednášky v tomto semestru byly realizovány v rámci OP VK Vzdělávání v moderních metodách archeologické praxe.

Stáže:

prof. Michael Doneus - airborne prospection and LiDAR, Institut für Ur- und Frühgeschichte, Wien University

 • Mgr. Josef Jan Kovář, Mgr. Jan Kolář, Mgr. Zdenka Kosarová  final report

prof. Vincent Gaffney - visualisations VISTA, The Visual and Spatial Technology Centre (VISTA), University of Birmingham

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info