Laboratoř konzervace

Laboratoř konzervace zajišťuje péči o hmotné památky z archeologických terénních exkavačních výzkumů. Primární zpracování zahrnuje mytí nebo čištění, odstranění sintrových a korozních vrstev, třídění, evidenční popis a základní rekonstrukci.

Konzervaci kovových artefaktů zajišťují i terénní výzkumné základny. Terénní výzkumná základna na Panské Lhotě se zabývá konzervací kovových nálezů z výzkumu hradu Rokštejna a z rozsáhlé prospekční činnosti (detektoring) v areálech zaniklých středověkých osad. Získané předměty jsou primárně mechanicky očištěny bez destrukce. Poté jsou namáčeny po určitou dobu v destilované vodě, opět  mechanicky očištěny, natřeny tanátem a zavoskovány. Konzervační proces je reverzibilní. Samotná tato konzervace zastaví proces koroze a likvidaci předmětu uskladněním bez provedení konzervace. Takto konzervovaný předmět je možné prezentovat při výuce i na výstavách s maximální výpovědní hodnotou.

Terénní výzkumná základna Pohansko u Břeclavi se zaměřuje na konzervaci kovových předmětů z vlastních archeologických výzkumů. Předměty jsou nejprve mechanicky zbaveny koroze a poté čištěny elektrolyticky.

Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D.

Kontaktní osoba


Kancelář: bud. T/210
Kounicova 67a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 6840, 541 145 723
E‑mail:

Mgr. Petr Dresler, Ph.D.

Kontaktní osoba


Kancelář: bud. T/210
Kounicova 67a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 3855, 605 439 135
E‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info