Bakalářské studium

Bakalářské studium na ÚAM je koncipováno jako tříleté prezenční, v případě muzeologie i distanční, studium. Každý obor (v budoucím pojetí specializace) definuje vlastní podmínky a obsah studia. Obvyklé jsou povinné praxe, exkurze, penzum povinných A kreditů a povinně volitelných B kreditů. Očekává se samostatné studium odborné literatury (včetně cizojazyčné) v oborových knihovnách, výjezd na zahraniční studijní stáž typu Erasmus, účast na studentských konferencích, zapojení do aktivit studentského spolku SAMUNI a zapojení do výzkumných či projektových agend ÚAM.

Obsah studia

Uplatnitelnost

Vaši budoucí uplatnitelnost významně posiluje aktivní hledání osobní zkušenosti v oboru, navazování kontaktů, získávání speciálních odborných dovedností a rozvoj soft-skills jako je týmová spolupráce, organizace jednotlivých akcí, komunikační kompetence a další.

Uznávání výsledků studia v zahraničí

Kurzy a praxe, které jste absolvovali v rámci svých zahraničních stáží, si můžete nechat uznat v rámci mezinárodního ECTC labelu kreditového systému studia. Uznávání se řídí Směrnicí rektora MU č. 8/2011 Pravidla pro uznávání výsledků zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů Masarykovy univerzity.

Dosažené výsledky Vám na základě potvrzení zahraniční instituce potvrdí oborový garant zahraničních mobilit  Mgr. Petra Goláňová, Ph.D. Potvrzené výsledky Vám následně uzná Mgr. Jana Sobolová, vedoucí Oddělení vnějších vztahů.

Mgr. Petra Goláňová, Ph.D.

Oborová garantka zahraničních mobilit

Kancelář: bud. M/119
Joštova 220/13
662 43 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 6857
E‑mail:

Mgr. Jana Sobolová

Vedoucí Oddělení vnějších vztahů

Kancelář: bud. O/2.09
Gorkého 62/13
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 1513
E‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info