Obsah bakalářského studia 
Pravěká archeologie Předního východu

Posluchači jednooborového bakalářského studia získají během studia  celkem 180 kreditů:

  • 2 kredity za dva povinné kurzy z tělesné výchovy – sport a hry
  • 4 kredity za semestrální kurz filozofie pro posluchače nefilozofických oborů
  • 4 kredity za zkoušku z 1. světového jazyka – němčina, angličtina (případně jiného po dohodě s vedoucím ústavu)
  • 155 kreditů za oborové předměty
  • 15 kreditů za bakalářský diplomový seminář

Posluchači dvouoborového bakalářského diplomového studia získají během studia celkem 95 kreditů:

  • 1 kredit za povinné kurzy z tělesné výchovy – sport a hry
  • 2 kredity za semestrální kurz filozofie pro posluchače nefilozofických oborů
  • 2 kredity za zkoušku z 1. světového jazyka – němčina, angličtina (případně jiného po dohodě s vedoucím ústavu)
  • 75 kreditů za oborové předměty
  • 15 kreditů za bakalářský diplomový seminář

V bakalářském studiu jsou mezi povinné předměty zařazeny kurzy, které studenty uvádějí do problematiky archeologie Předního východu a seznamují je s jednotlivými obdobími dané oblasti od paleolitu po dobu železnou. Druhou skupinu předmětů tvoří předměty zabývající se samotným archeologickým výzkumem a jeho dokumentací jak v terénu, tak následným zpracováním získaných dat. Studenti jsou seznámeni se specifiky výzkumu na Předním východě a školeni v týmové práci na výzkumu v zahraničí. Významnou součástí je výuka moderní spisovné arabštiny. Mezi povinné předměty také patří úvod do kulturní antropologie a exkurze.

Mezi povinně volitelné předměty jsou zařazeny rozšiřující kurzy věnující se problematice archeologie Předního východu, hmotné kultuře, zaniklým jazykům starověké Mezopotámie a přednášky spjaté s kulturní antropologií. Kromě výše zmíněného arabského jazyka mohou studenti také navštěvovat kurz turečtiny. I když je kladen důraz na tyto předměty, studenti mají možnost si vybrat i z nabídky volitelných předmětů oborů Archeologie a Klasické archeologie.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info