Oddělení archeologie

I základní kurzy

Znalecké kurzy

 • Analýza štípané industrie
 • Kamenná industrie pravěku
 • Pravěké umění Evropy
 • Virtuální sbírka artefaktů pro edukační a prezentační účely
 • Znalectví staroslovanské hmotné kultury
 • Virtuální sbírka chladných zbraní pro mezioborovou výuku
 • Znalectví hmotné kultury rané doby dějinné

Teoretické studium epoch ve střední Evropě

 • Doba bronzová a halštatská ve střední Evropě
 • Doba římská a doba stěhování národů střední Evropy

Kurzy dokumentačních metod

 • Dokumentační techniky v archeologii
 • Digitální fotografická dokumentace artefaktů

Kurzy praktických archeologických dovedností (skills kurzy)

 • Dějiny staveb a stavebně historický průzkum
 • Modelové řešení archeologické prezentace produktem
 • Using English and German for scientific purposes and in research – insight for archaeologists

II pokročilé kurzy

Archeologická metodologie

 • Evropská metodologická studia pro archeology I
 • Evropská metodologická studia pro archeology II
 • Evropská metodologická studia pro archeology III
 • Evropská metodologická studia pro archeology IV
 • Vybrané kapitoly z pravěkého umění Evropy
 • Vybrané metody analýzy štípané industrie

Teoretické studium epoch v Evropě

 • Evropa v době bronzové a halštatské
 • Doba římská a doba stěhování národů v Evropě

Mezioborové kurzy

 • Petroarcheologie keramiky
 • Základy archeologie pro studenty přírodovědných oborů
 • Právní rámec záchranného archeologického výzkumu v ČR
 • Archeozoologie
 • Geoprostorová archeologie
 • Geoarcheologie v praxi
 • Laboratorní praktika z archeobotaniky

Kurzy prostorových dokumentačních metod

 • Prostorová analýza a modelování v archeologii
 • Pokročilé metody terénní dokumentace a zpracování prostorových dat
 • Prostorová dokumentace artefaktů a vytváření 3D modelů

Oddělení klasické archeologie

I základní kurzy

Archeologie

 • Úvod do studia klasické archeologie
 • Dějiny bádání klasické archeologie
 • Archeologie egejské oblasti
 • Střední Evropa a Středomoří I
 • Střední Evropa a Egeida II
 • Etruskové a střední Evropa
 • Etruscans in the context of Ancient World
 • Minoan Archaeology
 • Introduction to the Byzantine Archaeology

Umění

 • Archeology of Greek Iron Age and Early Greek Art I
 • Řecké umění II (klasické a helénistické)
 • Řecké vázové malířství
 • Topografie starověkého Řecka II
 • Chapters of Greek Architecture

II pokročilé kurzy

 • Culture anthropology
 • Early Christian Art of the Late Antiquity (podzim 2014)
 • The panhellenic games and their sanctuaries: Olympia, Delphi, Isthmia, Nemea
 • Minoan and Mycenean miniature glyptic
 • Landscape and Climate of Aegean Region (KLMgrB88) 

Oddělení muzeologie

I základní kurzy

 • Úvod do studia muzeologie a muzeografie
 • Základy práce s prameny a literaturou
 • Obecné dějiny muzejnictví I
 • Obecné dějiny muzejnictví II
 • Dějiny muzejnictví v českých zemích I
 • Dějiny muzejnictví v českých zemích II
 • Hmotná kultura a každodenní život I
 • Hmotná kultura a každodenní život II
 • Hmotná kultura a každodenní život III
 • Hmotná kultura a každodenní život IV

II praktické kurzy

 • Speciální muzeologie
 • Úvod do muzejní pedagogiky
 • Muzejní pedagogika I.
 • Muzejní pedagogika II
 • Seminář ke sbírkotvorné činnosti muzeí
 • Muzejní marketing a management
 • Muzeum a médium fotografie
 • Sbírkotvorná činnost muzeí

III pokročilé kurzy

 • The Special Topics of the Museology/Vybraná témata muzeologie
 • Vědecký výzkum a muzeologie
 • Německé muzejnictví na Moravě

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info