Křest čtyř nových publikací výzkumu na Pohansku u Břeclavi

Výzkumný tým Pohansko u Břeclavi v krátkém období od konce roku 2016 do počátku roku 2017 dosáhl vynikajícího publikačního úspěchu. Vyšly čtyři prestižní monografie prezentující výsledky rozsáhlého mezioborového výzkumu velkomoravského hradiska.

Monografie Petra Dreslera s názvem Břeclav-Pohansko VIII. Hospodářské zázemí centra nebo jen osady v blízkosti zázemí centra? nakladatelství Munipress shrnuje výsledky tříletého projektu GA ČR, který nastolil moderní metodologické a interpretační přístupy k hierarchizovaným sídelním aglomeracím  a jejich subsistenčních strategií.

Obr. 4: Prof. Jiří Macháček předává slovo dr. Petru Dreslerovi, aby představil svou publikaci o hospodářském zázemí velkomoravského centra Pohansko u Břeclavi

Další tři představované knihy jsou výsledkem výzkumu tzv. druhého kostela na lokalitě Břeclav-Pohansko. Kostelík centrálního půdorysu byl objeven na severovýchodním předhradí hradiska a kolem něho bylo prozkoumáno pohřebiště se 152 hroby. Publikace jsou zaměřeny na konkrétní témata související s populací pohřbenou kolem rotundy.

Monografie kolektivu autorů Jiřího Macháčka, Petra Dreslera, Renaty Přichystalové a Vladimíra Sládka s názvem Břeclav - Pohansko VII. Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí vydaná v edici Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 455. komplexně zpracovává kostelní pohřebiště včetně kompletního katalogu. Monografie přináší archeologicko-historický pohled na komunitu, která zde žila a pohřbívala.

Obr. 5: Dr. Renáta Přichystalová představuje kolektivní monografii Břeclav Pohansko VII.

Publikace editovaná Vladimírem Sládkem a Jiřím Macháčkem At the End of Great Moravia: Skeletons from the Second Church Cemetery at Pohansko-Břeclav (9th–10th Century A. D.) vydaná v prestižní edici Oxford: BAR Publishing, International Series 2836. přináší soubor příspěvků  analýze a interpretaci antropologických dat, jak pohřbených jedinců, tak i populace jako takové.

Obr. 6: Doc. Vladimír Sládek představuje kolektivní monografii At the End of Great Moravia

Monografie Martina Wihody a Jiřího Macháčka: Pád Velké Moravy aneb Kdo byl pohřben v hrobu 153 na Pohansku u Břeclavi Nakladatelství Lidových novin, edice Prameny české historie nabízí příběh muže pochovaného v interiéru kostela, v hrobě označeném číslem 153. Na základě rekonstrukce životního příběhu tohoto muže se kniha pokouší zasadit pozoruhodný objev druhého kostela na Pohansku do širších mocenských, sociálních a kulturních souřadnic, aby dospěla k některým až překvapivým závěrům.

Obr. 7: Prof. Martin Wihoda představuje kolektivní monografii Pád Velké Moravy

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info