HeDAS: Heritage documentation and analysis service 

Výzkumná infrastruktura HeDAS je výzkumnou a servisní institucí v rámci ÚAM, jejíž dopad na rozvoj výzkumu a záchrany památek dědictví lidstva je podložen vysokými metodologickými standardy, excelentními výzkumnými pracovníky a jejich zkušenými týmy, unikátní přístrojovou infrastrukturou a širokou mezinárodní a mezioborovou spoluprací.

Úspěch v získávání strategických výzkumných i rozvojových grantů umožnil v průběhu let 1999 až 2015 vytvořit stabilní badatelské zázemí vybavené budovami, terénními stanicemi, unikátní přístrojovou infrastrukturou a špičkovými odborníky, stejně jako kvalifikovaným dokumentačním a technickým týmem. Významnými milníky rozvoje byly zejména dva výzkumné záměry v letech 1999-2004 a 2005-2009, a dva vzdělávací projekty OP VK v letech 2009-2012 a 2012-2015. Přínosem k rozvoji přístrojových infrastruktur byla rovněž účast v projektu OP VaVpI Centrum podpory humanitních věd CARLA 2011-2015.

K vědeckému a metodologickému rozvoji pracoviště zásadně přispěla také celá řada výzkumných projektů GA ČR. Za posledních 10 let bylo získáno 12 těchto projektů, včetně bilateriálních se zahraničními partnery.

Významné výsledky přinesla naše snaha o mezioborový výzkum a dlouholetá tradice spolupráce s řadou přírodovědných oborů, jako je geologie, antropologie, geodézie, zoologie a botanika. Tato mezioborová spolupráce se zúročila v realizaci projektu NAKI (2013-2016) a mezioborového výzkumného projektu GAMU.

Intenzivní rozvoj pracoviště a etablování se v pozici metodologického lídra oboru v ČR v řadě oblastí umožnily poskytnout vybudované infrastruktury i vnějším subjektům. Přístrojová infrastruktura je na ÚAM budována od roku 2006 a v současné době zahrnuje komplexní vybavení geofyzikální prospekce, geodetického průzkumu a dokumentace, 3D analýzy, materiálové a artefaktové analýzy hmotných pramenů a vzorků.

VI HeDAS díky systematickému rozvoji výzkumné infrastruktury dosáhla kritické velikosti a dopadu a je v současnosti unikátním tuzemským pracovištěm, s potenciálem zabránit nevratným ztrátám cenných památkových dat způsobených stále se zintenzivňující stavební a developerskou činností, ve stavu faktické nevymahatelnosti respektu k ochraně dědictví lidstva.

Identifikace mikroreziduí na archeologických artefaktech.

Přístrojové vybavení HeDAS

Pokračujte zde...

Výzkumné zaměření HeDAS je výrazně metodologické. Využíváme naši přístrojovou infrastrukturu v inovativním smyslu, zaměřujeme se nejen na obvyklé postupy nových metod, jejichž potenciál není dosud v ČR plně využíván, ale rovněž na další rozvoj těchto metod, rozvoj hard-ware a soft-ware pro širší a přizpůsobivější použití a efektivnější exploataci vědeckých dat, vytváříme metodologické standardy. ÚAM je tuzemským lídrem oboru v metodologických inovacích, má přímou zásluhu na zavedení řady metod do archeologické výzkumné praxe v ČR, např. využívání GPR, RTK-GPS systému, 3D dokumentace fotogrammetrickými metodami v terénu a 3D analýzy (morfometrie, balistika), využití XRF spektrometrie pro provenienční analýzy, mikroskopie v širokém záběru materiálů a použití atd. Pokrýváme všechna období pravěku, protohistorie a raného středověku, všechny třídy hmotných pramenů i zpracování environmentálních vzorků. Naše poznatky a zkušenosti využívají státní a správní subjekty, zajišťujeme odborné posudky a large-scale průzkumy při plánování strategických dopravních a průmyslových infrastruktur pro firmy a státní organizace (např. Ředitelství silnic a dálnic, Net4Gas) a certifikované metodiky památkové péče pro Národní památkový ústav.

VI HeDAS ve spolupráci s ÚAM a s podporou MU je také schopna zajistit profesionální školení a workshopy jak pro výzkumné odborníky a pracovníky institucí primárního záchranného výzkumu, tak rovněž pro pracovníky stavebních úřadů a zástupce velkých stavebních investorů a developerů.

VI HeDAS se prezentuje jako součást ÚAM i v programu otevřených akcí pro veřejnost.

Mezinárodní den archeologie 2016 v Analytickém a experimentálním centru Panská Lhota.

Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D.

Kontaktní osoba


Kancelář: bud. T/210
Kounicova 67a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 3707, 541 145 721
E‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info