Výzkum hradu Rokštejna

Systematický archeologický výzkum hradu Rokštejn byl výzkumným týmem ÚAM zahájen roku 1997, kdy navázal na záchranný výzkum vedený v souvislosti se záměrem vzniku přehradního díla Střížov od roku 1981. 

Rozsáhlý systematický výzkumný projekt zahrnuje samotný archeologický výzkum, analýzu stavebně historického vývoje objektu a definování sekvencí materiální kultury vrcholného a pozdního středověku. Vedle zkoumání každodenního života obyvatel hradu a jejich sociální i hospodářské vazeb se zohledňuje komplexní pohled na vývoj regionu včetně ekologického impaktu na přírodní prostředí regionu ve středověku. 

Hrad se nachází na k.ú. Panské Lhoty v údolí řeky Brtnice, vzdušnou čarou 12 km jihovýchodně od města Jihlavy. Jedná se o kulturní památku s rejstříkovým číslem 21329/7-5055. Hrad Rokštejn představuje torzální památku, ruinu hradu. Dochované zdivo lze rozlišit na zdivo z poslední fáze existence hradu, u kterého probíhala destrukce, a zdiva v současné době odkrytá archeologickým výzkumem.

V rámci sanace hradu došlo k jejich zpevnění a prezentaci. Areál hradu Rokštejna se skládá z tzv. Horního hradu, Dolního hradu, severního předhradí, západního, jižního a východního parkánu.

Do výzkumu hradního tělesa jsou zapojeni studenti. Exkavační praxe zahrnuje zejména přímé studium principů stratigrafie v komplexním prostředí mnoha stavebních zásahů, změn způsobu využití jednotlivých zón i architektonických částí a několika zánikových horizontů. Součástí praxe je precizní kresebná, fotografická a geodetická dokumentace, včetně vektorizace do prostředí GIS.

Metodika exkavace je rozšířena o prosévání, plavení, třídění environmentálních a kulturních vzorků a základní konzervační postupy.

Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D.

Kontaktní osoba


System.String[]

Telefon: 549 49 6840, 541 145 723
E‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info