Kréta: watermanagement doby bronzové

Oddělení klasické archeologie ÚAM se podílí na mezinárodním výzkumu a vědeckém vyhodnocení dvou významných archeologických lokalit Priniatikos Pyrgos a Oxa - Kalos Lakkos na Krétě, v oblasti Mirabello ve východní části ostrova na lokalitách. Komplexní výzkum se zaměřuje nejen na samotné archeologické památky, ale i na zkoumání místní specifické krajiny a jejího využívání v minulosti, zejména s důrazem na watermanagement sídlení v této převážně bezvodé krajině.

První osídlení Kréty je doloženo od středního paleolitu, přes mezolit a první neolitické zemědělce. V době bronzové vznikly na Krétě první státní útvary (tzv. pálácové politie = minojské paláce), které se dokázali ubránit invazi mořských národů, aby na ostrově postupně vznikala instituce demokratické polis. Až do zlomu letopočtu, kdy si Krétu podrobili Římané, se uchoval minojský jazyk. Římská Kréta vzkvétala až do konce 4. století, kdy ostrov postihlo ničivé zemětřesení. V 7. století byla Kréta opět prosperující oblastí. Na počátku 9. století se stala součástí Arabského chalífátu, a po krátkém byzantském intermezzu v letech 961 – 1204 získala ostrov Benátská republika. Kréta se stala součástí renesanční Evropy až do roku 1669, kdy po těžkých bojích padla do rukou osmanského sultána. Osvobodila se na konci 19. století a r. 1913 byla přičleněna k Řecku. Po dobu její dlouhé historie si místní obyvatelstvo vytvářilo specifické subsistenční mechanismy a adaptace využívající potenciál krajiny. To je dnes předmětem mezioborového archeologického a environmentálního výzkumu.

 

Priniatikos Pyrgos  (Pohled na region z vrcholku Vrokastro).

Priniatikos Pyrgos je pobřežní polykultruní lokalita využívaná od 4. tisíciletí před Kr. po současnost. Lokalita byla osídlená po celou minojskou dobu bronzovou. Město tzv. novopalácového období patřilo mezi největší minojské aglomerace na Krétě. Nechybí souvrství minojské doby bronzové včetně stop výbuchu santorinského vulkánu, ruiny přístavu klasického a helénistického období ani byzantská monumentální architektura a pohřebiště.

ÚAM se podílí na výzkumu vedeném Irským institutem helenistických studií v Aténách od roku 2012. Studenti klasické archeologie ÚAM se každoročně účastní tzv. field school, kromě terénního výzkumu se věnují studiu archeologického materiálu. Více...

Terénní výzkum lokality  Priniatikos Pyrgos.

Oxa - Kalos Lakkos je velmi specifická horská aglomerace, s pozůstatky dlouhodobého sídlení v lokalitě na první pohled velmi nevýhodné pro sídlení s nedostatkem vody a mimo hlavní pozemské komunikace.

Prospekce lokality Oxa.

Výzkumy dokládají, že na výšinné poloze se nacházela minojská svatyně. Později na konci doby bronzové Oxa poskytla poloha útočiště Minojcům opouštějícím pobřeží. Mnohem později sloužila jako helénistický fortifikovaný bod a následně zde byl vybudován byzantský hrad.

Výzkum byl zahájen roku 2013 ve spolupráci oddělení klasické archeologie a PANE ÚAM, a společnosti Archaia o. p. s. Více...

Zaměřovaní a prospekce na vrcholku hory Oxa.

Mgr. Věra Klontza, Ph.D.

Kontaktní osoba


Kancelář: bud. T/217
Kounicova 67a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 6045, 541 145 731
E‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info