Projektily: traseologie, balistika, experiment

Od roku 2015 probíhá výzkum kamenných projektilů z období závěru doby kamenné a počátku doby bronzové. Jde o období, kdy se společnost dynamický proměňuje a stratifikuje, a v archeologických nálezech výrazně vystupuje do popředí zejména bojovnická vrstva populace, z níž se postupně etablují společenské a vládnoucí elity.

Využití organizované válečnické lukostřelby mohlo být katalyzátorem společenských proměn, přinejmenším v některých populacích střední Evropy. Mezinárodní výzkumný tým ÚAM Masarykovy univerzity a Katedry archeológie Univerzity Konštantina Filozofa v Bratislavě se zabývá projektily z pohřebišť nitranské kultury.

Výběr projektilů z nitranského pohřebiště Mýtná Nová Ves (SR).

Analyzujeme technologické parametry surovin, debitáže a jader pro výrobu projektilů.

Debitáž volená pro výrobu torzních projektilů z nitranského pohřebiště v Holešově (ČR).

Využíváme HPA traseologii pro identifikaci dokladů transportu v toulci a výrazné pedestriální mobility jejich uživatelů.

Mikrosnímek hrotu projektilu hladce zaobleného mnohonásobným kontaktem s kůží, zřejmě dna koženého toulce, z nitranského hrobu v Hroznové Lhotě (ČR).

Analyzujeme balistické parametry jednotlivých projektilů s cílem dokázat, že byly záměrně designovány pro rychlou rotaci, akcelerovaný kontakt a hlubokou penetraci a ranivost. Analýzy doletu zároveň přináší informace o strategiích konfliktu.

Analýza balistických vlastností (zejména asymetrií v rozložení hmoty v ploše a v řezu) projektilu z nitranského hrobu v Hroznové Lhotě (ČR).

Na rok 2017 plánujeme komplexní experimentální ověření našich poznatků ve spolupráci s Asociací tradiční lukostřelby

Náš výzkum byl podpořen roku 2016 grantem děkana FF MU a roku 2017 tříletým grantem GA ČR.

Tým

  • Mgr. Ludmila Kaňáková, Ph.D. – znalecká analýza, traseologie

  • prof. Jozef Bátora – specialista na nitranskou kulturu, nálezové okolnosti a prostorová data

  • Mgr. Vojtěch Nosek – 3D data

  • Johanka Suchardová – tradiční lukostřelba, experimentální testování hypotéz

  • Alois Schulz – tradiční lukostřelba, experimentální testování hypotéz

Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D.

Kontaktní osoba


Kancelář: bud. T/210
Kounicova 67a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 3707; 541 145 721
E‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info