Monographs in outlook

2018

 • Středověký šperk. Archeologické nálezy z jižní Moravy
  Věra Šlancarová
 • Dominikánský konvent sv. Michala v Brně na Rybném trhu. Historie a stavební vývoj do poloviny 17. století v kontextu střední Evropy
  Marek Peška
 • Metalurgická produkční sféra a neagrární osídlení v závěru přemyslovské éry na centrální Českomoravské vrchovině
  Petr Hrubý
 • Břeclav - Pohansko IX. Pohřební areály z jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie)
  Renáta Přichystalová - Kateřina Kalová - Kateřina Boberová

2017

 • The Early La Tène Period in Moravia, Studien Zur Archäologie Europas. Bonn: Habelt-Verlag
  Petra Goláňová
 • Territorial and regional aspects in the Final Eneolithic in Moravia, Studien zur Archäologie Europas. Rudolf Habelt GmbH
  Jan Kolář
 • Historická krajina Českomoravské vrchoviny
  collective writings, expert guarantor Klára Šabatová
 • Interdisciplinarity and New Approaches in the Research on the Iron Age – International Doctoral Conference in Bibracte 2015
  Josef Wilczek et al.
 • Povelkomoravská a mladohradištní keramika v prostoru dolního Podyjí
  Adéla Balcárková
 • Pozdní dobá bronzové v Egeidě. Studie k historickým interpretacím
  Věra Klontza
 • Brněnské kamnové kachle období gotiky
  Irena Loskotová
 • Na hranicích impéria. Jaroslavu Tejralovi k 80. narozeninám
  Irena Loskotová ed. (in cooperation with Institute of Archaeology of the CAS, Brno)
 • Making of Workingsheets in Museum
  Lenka Mrázová (electronic publication)
 • Muzejní profese a veřejnost 2
  Lucie Jagošová, Otakar Kirsch (electronic publication)