Knihovna klasické archeologie 

Knižní fondy oboru klasická archeologie jsou s ohledem na stěhování a provizorní prostorové zázemí FFMU dlouhodobě obtížně dostupné. Aktuálně se knihy a časopisy nacházejí na čtyřech různých místech ve třech různých budovách:

  1. budova K - chodba
  2. budova M - pracovna vyučujících
  3. budova M - knihovna ÚAM
  4. depozitáře ústřední knihovny

Přístup ke knihám oboru klasická archeologie a provoz knihovny je po dobu rekonstrukce prostor FF MU omezený a provizorní. Nejdostupnější je část nejnovějšího fondu (přírůstky od r. 2014), které jsou ve volném výběru prezenčně dostupné v prostorách knihovny ÚAM. Na vyžádání mohou být do týdne dohledány a přineseny do prezenční knihovny i knihy z fondů umístěných v pracovně vyučujících (budova M) a na chodbách budovy K (ul. Veveří). Dohledání a přinesení knih oboru klasická archeologie je možné po domluvě s pomocnými vědeckými silami, případně s knihovnicí ÚAM – kontakty jsou uvedeny níže. Pro semestr J 2017 služba pomocných vědeckých sil oboru klasická archeologie působí v knihovně ÚAM v úterý dopoledne (P. Žaža) i odpoledne (M. Molnárová), případně ve středu dopoledne (P. Žaža).

Knihy lze vyhledávat:

Mgr. Renata Macholdová

Knihovnice ÚAM


kancelář: bud. M/M13
Joštova 220/13
662 43 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6031, 541 145 711
e‑mail: