ÚAM participuje dlouhodobě na výzkumných aktivitách Bibracte EPCC (Centre archéologique européen, France). Od roku 2006 zde působí archeologický tým z ÚAM a od roku 2011 geofyzikální tým. Oba týmy jsou integrální součástí dlouhodobého plánu výzkumu na lokalitě Bibracte a v okolí.

Od roku 2013 spolupracuje ÚAM s Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie - Universität Wien, MAMUZ Museum Asparn/Zaya and Otto Berger Heimatmuseum Bernhardsthal na výzkumu zaměřeném na archeologické dědictví regionu moravsko-dolnorakouského pohraničí. Projekt zahrnuje large-scale geophysical prospections a testovací archeologické výzkumy.

ÚAM je dlouhodobým partnerem Labor für Experimentelle Archäologie v Mayen náležící pod RGZM ve výzkumu a experimentálním ověřování dobových technologií, především technologií výroby keramiky. Laboratorně ověřované výsledky zpřesňují interpretace analyzovaného archeologického materiálu, v němž je keramika zastoupena nejhojněji. Pracoviště ÚAM nabízí kvalitní archeometrické analýzy technologie keramiky a jiných materiálů podložené experimentem a poskytuje výsledky širšímu okruhu odborníků.

ÚAM participuje jako výzkumný partner na projektech INSTAP research grant na Santorini (od 2016; partneři Graduate School “Human Development in Landscapes” Kiel; University of Cambridge, McDonald Institute for Archaeological Research) a na Priniatikos Pyrgos na Krétě (od 2007; partner Irish Insitute of Hellenic Studies).

ÚAM je zapojeno v mezinárodních profesních organizacích ICOM (International Council of Museums) (http://icom.museum) a Interpret Europe (www.interpret-europe.net).

ÚAM uzavřelo Memorandum of understanding s řadou špičkových zahraničních vědecko-výzkumných pracovišť

 • University of Vienna, Faculty of Historical and Cultural Studies, of Prehistory and Historical Archaeology
 • Christian-Albrechts-Universität Kiel, Institute of Pre- and Protohistoric Archaeology
 • Senckenberg Gesellschäft für Naturforschung Biodiversity and Climate Research Institute, Frankfurt am Main
 • Bibracte, Centre archéologique européen
 • Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Leibniz Research Institute for Archaeology, Mainz
 • Yale University, Department of Anthropology
 • University of Bern, Faculty of Natural Sciences, Institute of Plant Sciences (IPS) and Oeschger Centre of Climate Change Research (OCCR)
 • University of Regensburg, Faculty of Biology and Preclinical Medicine, Institute of Plant Sciences (IPS)
 • Adam Mickiewicz University in Poznań, Faculty of Geographical and Geological Sciences
 • Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences
 • Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Arts
 • Slovak Academy of Sciences, Institute of Botany.

Máme rozsáhlé praktické výzkumné zkušenosti z řady zemí (Rakousko, Německo, Francie, Belgie, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko, Sýrie, Guatemala). Úzce spolupracujeme s klíčovými partnerskými organizacemi, jako i dalšími předními evropskými institucemi, které patří k předním světovým institucím v problematice exkavace a prospekce v archeologii. Patří sem především:

 • Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie, Universität Wien (prof. M. Doneus); Geofyzikální a dálkový průzkum: LBI – Ludwig Boltzmann Institute in Vienna (prof. W. Neubauer).
 • Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, která se dlouhodobě zabývá podvodní sladkovodní (tzv. limnickou) archeologií (projekt AMLA). Z dané instituce jsme již navázali vědeckou spolupráci s Institut für Geowissenschaften (prof. W. Rabbel).
 • Centrum Archéologique européen Bibracte EPCC (Dr. V. Guichard), kde již 5 let organizujeme a provádíme archeologické a geofyzikální práce na laténském oppidu Bibracte.

Prováděli jsme řadu geofyzikálních prospekcí pro státní i neziskové subjekty.

 • Archaia Brno o.p.s.
 • Archeologické Centrum Olomouc
 • ÚAPP Brno v.v.i.
 • Archeologický ústav Akademie věd ČR Brno v.v.i.
 • Policie ČR

Jako subdodavatel jsme pro Ředitelství silnic a dálnic prováděli s Archeologickým ústavem akademie věd ČR v Brně predikování archeologických lokalit na trase dálnice D52 (Pohořelice - Mikulov, 2009) a silničního obchvatu Břeclavi (2013).

Spolupracujeme při zpracování archeologické terénní dokumentace pomocí prostředků GIS s:

 • Archeologické Centrum Olomouc
 • ÚAPP Brno v.v.i.
 • Archeologický ústav Akademie věd ČR Brno v.v.i.