Celoživotní vzdělávání

ÚAM se vždy angažovalo v přednáškové činnosti pro laickou veřejnost. Témata, která zkoumáme a vyučujeme, jsou atraktivní a skýtají množství ucelených informací, které obohatí zájemcův kulturní rámec, vnímání památek i hluboké tradice evropské sociální krajiny.

Pokud máte zájem spíše o teoretické vzdělávání a poučení

  • V případě zájmu připravíme tematický kurz v rámci institutu Celoživotního vzdělávání na MU (více...)
  • můžete se zapsat do některého z desítek našich e-learningových kurzů (více...)
  • pojeďte s námi na exkurzi (více...)

Pokud Vás spíše láká vyzkoušet si archeologii v praxi

  • přijměte pozvání na naše konference a praktické workshopy
  • zúčastněte se letní školy archeologie na hradě Rokštejně (více...)
  • sejděte se s námi na některé z pravidelných propagačních akcí, zkuste si třeba prospekci nebo experiment, získejte více informací o dalších možnostech