Chci studovat

Chcete-li studovat na Ústavu archeologie a muzeologie některý z nabízených oborů, podívejte se na předpoklady přijetí a předpoklady úspěšného studia

Studium na ÚAM je zaměřeno na vysokou odbornost a praktickou způsobilost absolventů. Naši absolventi se uplatnili ve významných vědeckých institucích, jako je Archeologický ústav Akademie věd ČR v Praze nebo v Brně, Národní památkový ústav v Praze, v Brně nebo v Opavě, vyučují na všech tuzemských katedrách archeologie. Řada z nich se uplatnila v zahraničních výzkumných týmech, stejně jako v záchranné terénní archeologické praxi v Ústavu archeologické památkové péče, v Archaia o.p.s., nebo v muzejní praxi (Moravské zemské muzeum v Brně, Regionální muzeum Mikulov, Masarykovo muzeum v Hodoníně, Technické muzeum Brno, Východočeské muzeum v Pardubicích, Muzeu východních Čech v Hradci Králové, Muzeu města Ústí nad Labem a řada dalších).

Široký přehled dějinných souvislostí v environmentálním rámci předurčuje naše absolventy i k velmi variabilnímu uplatnění mimo vlastní obor, v publicistice, v cestovním a turistickém odvětví, ve veřejnosprávních institucích, vědecko-popularizačních centrech nebo neziskovém sektoru.

Profil absolventa