Praxe a stáže

Nedílnou součástí studia na ÚAM jsou praxe a stáže, které vsazují nabyté vědomosti do rámce archeologické a muzejní reality v České republice i v zahraničí. Studenti díky nim mohou porovnat metodiku průzkumu a výzkumu v různých prostředích, různě velkých týmech i s rozdílnými výzkumnými cíli. Mohou porovnat přístup k terénní práci u nás a v zahraničí. Nezanedbatelným přínosem stáží a praxí již během studia je rovněž navázání kontaktů s potencionálními zaměstnavateli a snazší pracovní start po absolutoriu.

Většina archeologických praxí je vhodná a přínosná i pro studenty muzeologie, a naopak muzejní a výstavní praxe je vhodná a přínosná i pro studenty archeologie.