Spolek SAMUNI je organizace vzniklá z iniciativy studentů archeologie Ústavu archeologie a muzeologie při filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Našim cílem je sdružovat studenty se zájmem o činnost sahající nad rámec běžného studia. Pomáháme při prezentaci našeho oboru i našeho ústavu. Pořádáme společné akce jak v prostorách školy, tak i mimo ni. Chceme pomáhat nově příchozím studentům v lepším začleněním do vysokoškolského studia a přirozeným zapojením do akcí se staršími kolegy. Náš spolek není jen o povinnostech, ale i zábavě, která by měla prohloubit vztah k tomu, co na archeologii děláme prostřednictvím lidí, kteří mohou předat své zkušenosti a zážitky. V rámci spolku bude vycházet i časopis zahrnující nejen zajímavé archeologické práce, ale i informace o našich akcích proběhlých i chystaných. Rádi mezi sebou přivítáme další zájemce!

 

Novinky

Aktivity spolku

Studentský spolek SAMUNI
e‑mail: