Geologická laboratoř

Laboratoř geologie provádí základní charakteristiku fyzikálních a chemických vlastností půd a archeologického materiálu. Zvláštní pozornost je věnována problematice pedogenetických a geologických procesů probíhajících na archeologických lokalitách a vysvětlení mechanismu různých půdotvorných procesů a cirkulace chemických prvků ve vztahu k archeologickým lokalitám. Laboratoř provádí vzorkování pro řadu geologických metod, včetně mikromorfologie, základní pedologický a geoarcheologický popis půdních profilů a odebraných geologických vzorků.

Publikace:

Hlavica, M. – Petřík, J. – Prokeš, L. – Šabatová, K. 2011: Geochemical and GIS analysis of the Bell Beaker grave at Tesetice-Kyjovice, Czech Republic: Reflections of a prehistoric burial in the mirror of interdisciplinary research, Interdisciplinaria archeologica II/2, 85-94.

Petřík, J. – Prokeš, L. – Humpola, D. – Fajkošová, Z. – Kuča, M. – Šabatová, K. – Kazdová, E. 2012: Pedogeochemical investigation of the Bell Beaker Culture graves from sites Hodonice and Těšetice-Kyjovice, South Moravia. In: Kolář, J. – Trampota, F. (eds.), Theoretical and Methodological Considerations in Central European Neolithic Archaeology, BAR IS 2325, Oxford, 45-64.

Petřík, J. – Petr, L. – Šabatová, K. – Doláková, N. – Lukšíková, H. – Dohnalová, A. – Chadimová, L. – Blaško, D. - Milo, P. 2015: Reflections of Prehistoric and Medieval human activities in floodplain deposits of the Únanovka Stream, South Moravia, Czech Republic, Zeitschrift für Geomorphologie, 59, č. 3, 393-412. ISSN 0372-8854.

Odběr vzorků pro fosfátovou analýzu v ploše.
Předběžné určení chemických vlastností půd v terénu.
Aplikace Brongersovy metody na profilu.
Dokumentace výsledků Brongersovy metody v ploše.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info