Vzděláváme prakticky

Vzdělávání na ÚAM je vždy propojeno s praxí a realitou budoucího uplatnění.

Vzdělávání na ÚAM je vždy propojeno s praxí a realitou budoucího uplatnění. Silnou stránkou vzdělávání archeologů na ÚAM byly vždy velmi systematické kurzy znalecké analýzy. Vzdělávání na ÚAM v posledních letech významně inovovaly dva projekty OP VK 2009-2012 a 2012-2015, které umožnily rozvoj vzdělávání v konkrétních vědeckých metodách terénního i laboratorního výzkumu, výuku dokumentační fotografie a 3D záznamu, výuku prezentace vědeckých výsledků přednáškou, výstavou nebo produktem, stejně jako rozvoj potřebných soft skills, zejména v oblasti týmové práce a zodpovědností. V současné době jsou významnými inovačními počiny vzdělávací projekty  doktorských studentů úspěšné v programech interní podpory FR MU.