Projects


Total number of projects: 10

Frontier, Contact Zone or No Man's Land? The Morava-Thaya Region from the Early to the High Middle Ages (15-34666L)

MU Researcher: Prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
MU Faculty or unit: Faculty of Arts
Project Period:
1/2015 — 12/2017
Investor:
Czech Science Foundation / Other non-grant projects

Problematika funerálních areálů a disperzních pohřebišť na sídlištích v raném středověku: komplexní studie hrobů z jižního předhradí Břeclavi-Pohanska (GA16-05791S)

MU Researcher: Mgr. Renáta Přichystalová, Ph.D.
MU Faculty or unit: Faculty of Arts
Project Period:
1/2016 — 12/2017
Investor:
Czech Science Foundation / Standard Projects

Role lukostřelce v procesech vertikální stratifikace středoevropských společností na prahu doby bronzové. Traseologie, balistika, operační řetězce. (GA17-11425S)

MU Researcher: Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D.
MU Faculty or unit: Faculty of Arts
Project Period:
1/2017 — 12/2019
Investor:
Czech Science Foundation / Standard Projects

Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku (GA17-13967S)

MU Researcher: PhDr. Irena Loskotová, Ph.D.
MU Faculty or unit: Faculty of Arts
Project Period:
1/2017 — 12/2019
Investor:
Czech Science Foundation / Standard Projects

Využití spektrometrie v archeologické praxi (MUNI/FR/1264/2016)

MU Researcher: Mgr. Dagmar Vachůtová, Ph.D.
MU Faculty or unit: Faculty of Arts
Project Period:
1/2017 — 12/2017
Investor:
Masaryk University / MU Development Fund

Etruská civilizace: studium památek v jejich původním prostředí (MUNI/FR/1298/2016)

MU Researcher: Mgr. Anna Krčmářová
MU Faculty or unit: Faculty of Arts
Project Period:
1/2017 — 12/2017
Investor:
Masaryk University / MU Development Fund

Inovace výuky předmětu KLBcB52 Řecká architektura (MUNI/FR/1481/2016)

MU Researcher: Mgr. Tomáš Jirák
MU Faculty or unit: Faculty of Arts
Project Period:
1/2017 — 12/2017
Investor:
Masaryk University / MU Development Fund

Virtualizace keramických souborů s tzv. hrnčířskými značkami pro edukační účely (MUNI/FR/1082/2016)

MU Researcher: Mgr. Michal Hlavica
MU Faculty or unit: Faculty of Arts
Project Period:
1/2017 — 12/2017
Investor:
Masaryk University / MU Development Fund

Academic English for Classical Archaeologists (MUNI/FR/1480/2016)

MU Researcher: Mgr. Ing. Monika Koróniová
MU Faculty or unit: Faculty of Arts
Project Period:
1/2017 — 12/2017
Investor:
Masaryk University / MU Development Fund

Archeologické terénní prospekce, exkavace, dokumentace a muzejní prezentace VI (MUNI/A/0871/2016)

MU Researcher: PhDr. Irena Loskotová, Ph.D.
MU Faculty or unit: Faculty of Arts
Project Period:
1/2017 — 12/2017
Investor:
Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info