Projekty


Celkový počet projektů: 10

Academic English for Classical Archaeologists (MUNI/FR/1480/2016)

Řešitel na MU: Mgr. Ing. Monika Koróniová
Fakulta/Pracoviště MU: Filozofická fakulta
Období řešení:
1/2017 — 12/2017
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Fond rozvoje MU

Archeologické terénní prospekce, exkavace, dokumentace a muzejní prezentace VI (MUNI/A/0871/2016)

Řešitel na MU: PhDr. Irena Loskotová, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Filozofická fakulta
Období řešení:
1/2017 — 12/2017
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Grantová agentura MU

Etruská civilizace: studium památek v jejich původním prostředí (MUNI/FR/1298/2016)

Řešitel na MU: Mgr. Anna Krčmářová
Fakulta/Pracoviště MU: Filozofická fakulta
Období řešení:
1/2017 — 12/2017
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Fond rozvoje MU

Frontier, Contact Zone or No Man's Land? The Morava-Thaya Region from the Early to the High Middle Ages (15-34666L)

Řešitel na MU: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Filozofická fakulta
Období řešení:
1/2015 — 12/2017
Investor/Program:
Grantová agentura ČR / Jiné nedotační projekty

Inovace výuky předmětu KLBcB52 Řecká architektura (MUNI/FR/1481/2016)

Řešitel na MU: Mgr. Tomáš Jirák
Fakulta/Pracoviště MU: Filozofická fakulta
Období řešení:
1/2017 — 12/2017
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Fond rozvoje MU

Problematika funerálních areálů a disperzních pohřebišť na sídlištích v raném středověku: komplexní studie hrobů z jižního předhradí Břeclavi-Pohanska (GA16-05791S)

Řešitel na MU: Mgr. Renáta Přichystalová, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Filozofická fakulta
Období řešení:
1/2016 — 12/2017
Investor/Program:
Grantová agentura ČR / Standardní projekty

Role lukostřelce v procesech vertikální stratifikace středoevropských společností na prahu doby bronzové. Traseologie, balistika, operační řetězce. (GA17-11425S)

Řešitel na MU: Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Filozofická fakulta
Období řešení:
1/2017 — 12/2019
Investor/Program:
Grantová agentura ČR / Standardní projekty

Virtualizace keramických souborů s tzv. hrnčířskými značkami pro edukační účely (MUNI/FR/1082/2016)

Řešitel na MU: Mgr. Michal Hlavica
Fakulta/Pracoviště MU: Filozofická fakulta
Období řešení:
1/2017 — 12/2017
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Fond rozvoje MU

Využití spektrometrie v archeologické praxi (MUNI/FR/1264/2016)

Řešitel na MU: Mgr. Dagmar Vachůtová, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Filozofická fakulta
Období řešení:
1/2017 — 12/2017
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Fond rozvoje MU

Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku (GA17-13967S)

Řešitel na MU: PhDr. Irena Loskotová, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Filozofická fakulta
Období řešení:
1/2017 — 12/2019
Investor/Program:
Grantová agentura ČR / Standardní projekty

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info