ERASMUS+ praktická stáž

Program Erasmus+ umožňuje studentům realizovat 2-12 měsíční praktické stáže s finanční podporou v programových zemích.

Praktická stáž

 • Praktická stáž je vhodná pro studenty všech ročníků a typů studia, nemusí se jednat jen o exkavace, ale např. o práci ve vědeckém týmu, sběr a třídění dat, modely, laboratorní praxe atd.
 • Praktická stáž se neváže na uzavřené interinstitucionální smlouvy ÚAM, stáž musí být ale předem domluvena a potvrzena. Stáž na zahraniční instituci si dohaduje každý uchazeč sám.
 • Základem je práce na plný úvazek v oboru archeologie.
 • Každý uchazeč musí splňovat kvalifikační podmínky programu Erasmus+ pro praktické stáže studentů. 
 • Země zapojené do programu: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Turecko, Velká Británie
 • Přihláška se podáva elektronicky prostřednictvím systému ISOIS.
 • Základní informace k administraci Erasmus+ praktické stáže naleznete zde...

Absolventská stáž

 • Praktickou stáž je možno nově absolvovat do 12 měsíců po ukončení studia (včetně délky stáže).
 • Podmínky: 
  • Absolventem se student stává v den složení státnic. Od tohoto dne se začíná počítat jeden rok, ve kterém musí být stáž zahájena i ukončena (je však nutno respektovat probíhající akademický rok, v němž je stáž administrativně vedena, tzn. nemůže přesahovat do dalšího akademického roku)
  • Absolventské stáže mohou trvat 2-12 měsíců; odečítá se ale délka již realizovaného Erasmus pobytu (studijní i pracovní) ve studijním cyklu, ve kterém si student o absolventskou stáž žádá.
  • Veškerá administrativa (od přihlášení se na stáž až po podpis Účastnické smlouvy) musí být vyřízena ještě před ukončením studia, tj. před složením státní závěrečné zkoušky.

Termíny podávání přihlášek:

I. výzva pro předkládání žádostí 2017/2018

Termín pro podání žádosti: 2. 3. 2017 (otevření online přihlášky 20. 2.), v tomto termínu se mohou podávat žádosti pro celý akademický rok (nejdříve od 1. 7. 2017, nejpozději do 20. 9. 2018)

II. výzva pro předkládání žádostí 2017/2018

Termín pro podání žádosti: 18. 5. 2017 (otevření online přihlášky 1. 5.), v tomto termínu se mohou podávat žádosti pro celý akademický rok - začátek stáže je vzhledem k výběrovému řízení nejdříve 1. 7. 2017

III. výzva pro předkládání žádostí 2017/2018

Termín pro podání žádosti: 13. 7. 2017 (otevření online přihlášky 1. 7.) - začátek stáže je vzhledem k výběrovému řízení nejdříve 1. 9. 2017

Mimořádná výzva pro předkládání žádostí 2017/2018

Mimořádná výzva nebude v akademickém roce 2017/2018 vyhlášena.

IV. výzva pro předkládání žádostí 2017/2018

Termín pro podání žádosti: 9. 11. 2017 (otevření online přihlášky 30. 10.) - začátek stáže je vzhledem k výběrovému řízení nejdříve 4. 1. 2018 (konec stáže do 20. 9. 2018)

Více informací naleznete na stránkách Centra zahraniční spolupráce. 

Mgr. Petra Goláňová, Ph.D.

Oborový koordinátor


System.String[]

Telefon: 549 49 6857, 541 145 722
E‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info