Archeologický komplex Durankulak (Bulharsko)

Archeologický komplex Durankulak sa nachádza v severovýchodnom Bulharsku pri západnom pobreží Čierneho mora. Našlo sa tu niekoľko eneolitických sídlisk, známe najstaršou kamennou architektúrou v kontinentálnej Európe (kultúra Hamandgia III – IV (4800/4780 – 4550/4450 BC) a kultúra Varna (4450/4400 – 4250/4150 BC); opevnené sídlisko z mladšej doby bronzovej (kultúra Koslogeni z 13 storočie BC); jaskynný chrám bohyne Kybelé (4. 2. storočie BC), a veľké protobulharské sídlisko z 9. – 10. stor. Objavená bola aj veľká praveká nekropola (1 204 hrobov), mohyly z protobronzovej a staršej doby bronzovej, jamy a pohrebiská z doby helenistickej a veľká nekropola z 9. – 10. storočia. Územná chronologická súvislosť je dôvodom, prečo je toto miesto známe aj ako Bulharská Trója.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info