Museology Colloquia

UNESCO Chair of Museology and World Heritage together with Centre of Museology in a frame of regular courses The Special Topics of Museology organizes lectures of czech and foreign specialists focused on actual topics of Museology and related fields.

Lectures of czech and foreign academics and museum professionals offered to students as well as to museum community belong among basic activities of UNESCO Chair of Museology and World Heritage.

2024

 • Mgr. Lenka Vargová, Ph.D. (Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava): Museum as creative Spaces (21.2.2024)
 • Mgr. Monika Mikulášková (Museum of the Brno Region): The magic of learning through objects: contemporarymethodologies in museum education (14.5.2024)

2023

2022

 • Mgr. Lenka Vargová PhD. (Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě): Encouraging participation in museums (5.05.2022)

2021

 • prof. Ladislav Lenovský (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovenská republika): Kultúrne dedičstvo v globalizovanej spoločnosti (vnímanie a využívanie kultúrnych hodnôt) ( 22.04.2021)
 • Dr. Stéphanie Wintzerith (ICOM, Německo):Evaluation / visitor research (19.5. 2021)

2020

 • prof. Peter von Mensch (Amsterdam School of Arts, Nizozemsko): Contested ownership. Ownership - authority - control (11.11. 2020)
 • prof. Peter Ivanič (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenská republika): Európska kultúrna cesta sv. Cirila a Metoda (3.12. 2020)
 • dr. Phil Werner Schweibenz (Universität Konstanz, Německo): The personas method : a tool for communicating data from visitor studies (16.12. 2020)

2019

Katedra UNESCO organizuje, spolupořádá a poskytuje záštitu:

 • Plenární zasedání Českého výboru ICOM - (dne 6.3 2019) v prostorách Moravského zemského muzea
 • Matija Dronjic (Etnographic museum, Zagreb)
  The engaging museum and the intangible cultural heritage (5. 6. 2019)
 • Vitaly Ananiev (Saint-Petersburg State University, Institut of Philosophy)
  Soviet museology of the second part of 20th century: frameworks, paradigms, persons  (24. 10. 2019)
 • Tomáš König (Katedra archeológie FiF UK Bratislava)
  Ducové-Kostolec, formy prezentácií včasnostredovekých dvorcov (28. 11. 2019)
 • Márton Pacsika (Museum education a methodology centre, Hungarian open air museum, Szentendre)
  "How to make museums more accessible for the underprivileged? " - a case study (12. 12. 2019)

2018

Katedra UNESCO organizuje, spolupořádá a poskytuje záštitu:

 • Tibor Díte - (Katedra etnológie a muzeológie Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave) Tezaurus v době digitalizácie (23.11.2017)
 • Peter Maráky (Katedra etnológie a muzeológie Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave) Aktuální trendy ve slovenských muzeích /Actual trends in Slovak museums (11. 4. 2018)
 • Eloise Vial (Archeologist, University od Burgundi) Museum of Bibracte, mediation in archeology (14. 5. 2018)
 • Martin Brandt Djupdræt (Head of research and presentation Den Gamble Bay, Denmark) The exhibition: The story of town Aarhus (22. 5. 2018)
 • Andrej Vrtel, PhD. (Katedra Archeológie Filozofická Fakulta, Univerzity Komenského v Bratislave) Presentation of archeological structural remains in an urban environment: case studies I, II. (7 - 8. 11. 2018)
 • Dominik Porczyński (Institut of Archeology, Rzezsów) Ontological and epistemological aspects of museum exhibition research (22. 11. 2018)
 • Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD. (Katedra etnologie a muzeológie, Filozofická Fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave) Súčasná muzejná a galerijná sieť na Slovensku (30. 11. 2018)

2017

 • Liudmila Shlyakhtina (Museology and Cultural Heritage Department of Saint-Petersburg State University of Culture): Social and cultural mission of modern museums (9. 11. 2017)
 • Elena Mastenitsa (Museology and Cultural Heritage Department of Saint-Petersburg State University of Culture): Museum and museology in global world (8. 11. 2017)
 • Prof dr sc Irena Lazar (Faculty of Humanities, University of Primorska): Project Work With Students And Cultural Heritage – Case Study At The Faculty Of Humanities, University Of Primorska (12. 10. 2017)
 • Dr. Zsuzsa Koltai (Faculty of Culture, Education and Regional Development
  University of Pécs, Hungary): Museums as places for lifelong learning (26. 9. 2017)
 • New tendencies in museum learning and museum education (27. 9. 2017)
 • Dr. Raimund Paleczek (Sudetendeutsches Institut e.V.): Koncept expozice
  sudetoněmeckého muzea v Mnichově (17. 5. 2017)
 • Francois Mairesse (Université Paris 3 Sorbonne nouvelle, Paris, France, ICOM International Committee of Museology): Museums, markets and gift relations (5. 4. 2017)

2016

 • Mgr. Miroslav Palárik, Ph.D. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre): Múzejníctvo v slovenskom štáte: Východiská, vízie a realita... (9. 11. 2016)
 • Phdr. Darko Babić, PhD. (University of Zagreb / ICOM Croatia): Bridging the boundaries between Museum and Heritage: toward socially responsible heritage interpretation and management (3. 11. 2016)
 • Prof. Alexandra Bounia (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ / University of the Aegean): Cultures of participation and museums: case studies from Greece (26. 10. 2016)
 • Dr. MA BA Delia Tzortzaki (The Norwegian Institute at Athens): From the Ideal to the Spectacular Hellenic Antiquity in Contemporary Heritage Narratives (18. 5. 2016)
 • MA Ceciel Brouwer (University of Leicester, School of Museum Studies): Ethics of Representation (11. 5. 2016)

2015

 • MA Cintia Velázquez Marroni (University of Leicester, School of Museum Studies): Objects or ideas? Debates around history-making and the representation of the past in museums / Předměty či ideje? Diskuze ke zpodobnění minulosti v muzeích (10. 12. 2015)
 • Mgr. Martina Lehmannová (Český výbor ICOM): „Proč je důležité míti ICOM“ – přínosy muzejního networkingu (04. 12. 2015)
 • MA Laura Crossley (University of Leicester, School of Museum Studies): Evaluation and consultation: tools for the inclusive museum / Evaluace a poradenství jako nástroje
  inkluzivního muzea (02. 12. 2015)
 • prof. dr. Dorota Folga-Januszewska (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie): History, models and effect of educative museum / Dějiny, modely a působení edukačních muzeí (26. 11. 2015)
 • Neuromuseology / Neuromuzeologie (27. 11. 2015)
 • Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra etnológie a muzeológie): Pamiatkové rezervácie ľudovej architektúry na Slovensku (24. 11. 2015)
 • Pamiatky UNESCO na Slovensku (27. 11. 2015)
 • Ddr. Verena Vidrih Perko (Univerza v Ljubljani, Gorenjski muzej Kranj): Public Archaeology / Veřejná archeologie (19. 11. 2015)
 • Ecomuseum and Experimental Archaeology / Ekomuzea a experimentální archeologie (20. 11. 2015)
 • Doc. PhDr. Pavol Tišliar, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra etnológie a muzeológie): Pamäťové inštitúcie na Slovensku (vývoj, pôsobnosť a súčasný stav) (11. 11. 2015)
 • Potrebujeme študovať muzeológiu? (13. 11. 2015)
 • Mag. Dr. Bernadette Biedermann (Karl-Franzens-Universität Graz): Zur Geschichte des Musealphänomens in Österreich am Beispiel spezieller Präsentationsformen. Oder:
  Warum es in Österreich kein Nationalmuseum gibt / K dějinám muzeálního fenoménu v Rakousku na příkladu specifických prezentačních forem aneb proč v Rakousku neexistuje národní muzeum (22. 10. 2015)

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info