Muzeologická kolokvia

Katedra UNESCO společně s Oddělením muzeologie pořádá v rámci pravidelných kurzů The Special Topics of the Museology specializované přednášky od předních odborníků nejen z České republiky, ale i ze zahraničí zaměřené na specifická muzeologická témata.

Pořádání přednášek patří mezi jednu z hlavních aktivit Katedry UNESCO a jsou nabízeny i široké veřejnosti.

2023

2022

 • Mgr. Lenka Vargová PhD. (Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě): Encouraging participation in museums (5.05.2022)

2021

 • prof. Ladislav Lenovský (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovenská republika): Kultúrne dedičstvo v globalizovanej spoločnosti (vnímanie a využívanie kultúrnych hodnôt) ( 22.04.2021)
 • Dr. Stéphanie Wintzerith (ICOM, Německo):Evaluation / visitor research (19.5. 2021)
 • Fernando Echarri Iribarren (University of Navarra Museum): The Art of Motivation: Do Museums take People's Centers of Interest into Account: (2.11.2021)
 • Dr. Bruno Brulon Soares (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro): Defining the Museum: A Museological Debate (18.11.2021) Přednáška bude probíhat v MS Teams.

2020

 • prof. Peter von Mensch (Amsterdam School of Arts, Nizozemsko): Contested ownership. Ownership - authority - control (11.11. 2020)
 • prof. Peter Ivanič (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenská republika): Európska kultúrna cesta sv. Cirila a Metoda (3.12. 2020)
 • dr. Phil Werner Schweibenz (Universität Konstanz, Německo): The personas method : a tool for communicating data from visitor studies (16.12. 2020)

2019

Katedra UNESCO organizuje, spolupořádá a poskytuje záštitu:

 • Plenární zasedání Českého výboru ICOM - (dne 6.3 2019) v prostorách Moravského zemského muzea
 • Matija Dronjic (Etnographic museum, Zagreb)
  The engaging museum and the intangible cultural heritage (5. 6. 2019)
 • Vitaly Ananiev (Saint-Petersburg State University, Institut of Philosophy)
  Soviet museology of the second part of 20th century: frameworks, paradigms, persons  (24. 10. 2019)
 • Tomáš König (Katedra archeológie FiF UK Bratislava)
  Ducové-Kostolec, formy prezentácií včasnostredovekých dvorcov (28. 11. 2019)
 • Márton Pacsika (Museum education a methodology centre, Hungarian open air museum, Szentendre)
  "How to make museums more accessible for the underprivileged? " - a case study (12. 12. 2019)

2018

Katedra UNESCO organizuje, spolupořádá a poskytuje záštitu:

 • Tibor Díte - (Katedra etnológie a muzeológie Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave) Tezaurus v době digitalizácie (23.11.2017)
 • Peter Maráky (Katedra etnológie a muzeológie Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave) Aktuální trendy ve slovenských muzeích /Actual trends in Slovak museums (11. 4. 2018)
 • Eloise Vial (Archeologist, University od Burgundi) Museum of Bibracte, mediation in archeology (14. 5. 2018)
 • Martin Brandt Djupdræt (Head of research and presentation Den Gamble Bay, Denmark) The exhibition: The story of town Aarhus (22. 5. 2018)
 • Andrej Vrtel, PhD. (Katedra Archeológie Filozofická Fakulta, Univerzity Komenského v Bratislave) Presentation of archeological structural remains in an urban environment: case studies I, II. (7 - 8. 11. 2018)
 • Dominik Porczyński (Institut of Archeology, Rzezsów) Ontological and epistemological aspects of museum exhibition research (22. 11. 2018)
 • Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD. (Katedra etnologie a muzeológie, Filozofická Fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave) Súčasná muzejná a galerijná sieť na Slovensku (30. 11. 2018)

2017

 • Liudmila Shlyakhtina (Museology and Cultural Heritage Department of Saint-Petersburg State University of Culture): Social and cultural mission of modern museums (9. 11. 2017)
 • Elena Mastenitsa (Museology and Cultural Heritage Department of Saint-Petersburg State University of Culture): Museum and museology in global world (8. 11. 2017)
 • Prof dr sc Irena Lazar (Faculty of Humanities, University of Primorska): Project Work With Students And Cultural Heritage – Case Study At The Faculty Of Humanities, University Of Primorska (12. 10. 2017)
 • Dr. Zsuzsa Koltai (Faculty of Culture, Education and Regional Development
  University of Pécs, Hungary): Museums as places for lifelong learning (26. 9. 2017)
 • New tendencies in museum learning and museum education (27. 9. 2017)
 • Dr. Raimund Paleczek (Sudetendeutsches Institut e.V.): Koncept expozice
  sudetoněmeckého muzea v Mnichově (17. 5. 2017)
 • Francois Mairesse (Université Paris 3 Sorbonne nouvelle, Paris, France, ICOM International Committee of Museology): Museums, markets and gift relations (5. 4. 2017)

2016

 • Mgr. Miroslav Palárik, Ph.D. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre): Múzejníctvo v slovenskom štáte: Východiská, vízie a realita... (9. 11. 2016)
 • Phdr. Darko Babić, PhD. (University of Zagreb / ICOM Croatia): Bridging the boundaries between Museum and Heritage: toward socially responsible heritage interpretation and management (3. 11. 2016)
 • Prof. Alexandra Bounia (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ / University of the Aegean): Cultures of participation and museums: case studies from Greece (26. 10. 2016)
 • Dr. MA BA Delia Tzortzaki (The Norwegian Institute at Athens): From the Ideal to the Spectacular Hellenic Antiquity in Contemporary Heritage Narratives (18. 5. 2016)
 • MA Ceciel Brouwer (University of Leicester, School of Museum Studies): Ethics of Representation (11. 5. 2016)

2015

 • MA Cintia Velázquez Marroni (University of Leicester, School of Museum Studies): Objects or ideas? Debates around history-making and the representation of the past in museums / Předměty či ideje? Diskuze ke zpodobnění minulosti v muzeích (10. 12. 2015)
 • Mgr. Martina Lehmannová (Český výbor ICOM): „Proč je důležité míti ICOM“ – přínosy muzejního networkingu (04. 12. 2015)
 • MA Laura Crossley (University of Leicester, School of Museum Studies): Evaluation and consultation: tools for the inclusive museum / Evaluace a poradenství jako nástroje
  inkluzivního muzea (02. 12. 2015)
 • prof. dr. Dorota Folga-Januszewska (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie): History, models and effect of educative museum / Dějiny, modely a působení edukačních muzeí (26. 11. 2015)
 • Neuromuseology / Neuromuzeologie (27. 11. 2015)
 • Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra etnológie a muzeológie): Pamiatkové rezervácie ľudovej architektúry na Slovensku (24. 11. 2015)
 • Pamiatky UNESCO na Slovensku (27. 11. 2015)
 • Ddr. Verena Vidrih Perko (Univerza v Ljubljani, Gorenjski muzej Kranj): Public Archaeology / Veřejná archeologie (19. 11. 2015)
 • Ecomuseum and Experimental Archaeology / Ekomuzea a experimentální archeologie (20. 11. 2015)
 • Doc. PhDr. Pavol Tišliar, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra etnológie a muzeológie): Pamäťové inštitúcie na Slovensku (vývoj, pôsobnosť a súčasný stav) (11. 11. 2015)
 • Potrebujeme študovať muzeológiu? (13. 11. 2015)
 • Mag. Dr. Bernadette Biedermann (Karl-Franzens-Universität Graz): Zur Geschichte des Musealphänomens in Österreich am Beispiel spezieller Präsentationsformen. Oder:
  Warum es in Österreich kein Nationalmuseum gibt / K dějinám muzeálního fenoménu v Rakousku na příkladu specifických prezentačních forem aneb proč v Rakousku neexistuje národní muzeum (22. 10. 2015)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info