Výzkumné infrastruktury

Stávající infrastruktura v rámci ÚAM FF MU zahrnuje zejména přístroje nedestruktivní terénní prospekce, sety terénní dokumentační techniky a přístroje materiálové,  technologické a funkční analýzy artefaktů. Součástí výzkumné infrastruktury centra jsou také tři výzkumné terénní základny Těšetice, Pohansko a Panská Lhota, které se specializují na různé exkavační, dokumentační a další výzkumné metody. Výzkumné terénní základny jsou vybaveny základními technologiemi, přístroji a nástroji pro provádění archeologických terénních výzkumů a pro odběr environmentálních vzorků (flotační linka, síta atd.), realizaci experimentů, dále základními skladovacími prostory a laboratořemi primárního zpracování archeologických nálezů (mytí, evidence, základní konzervace).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info