RESCUED 

REsearch of Sensitive, Covert, Use-wear & Environmental Data

Laboratoř je zaměřena na urgentní předkonzervační analýzu a dokumentaci citlivých archeologických dat, které při běžných exkavačních a post-exkavačních procesech zanikají, jsou kontaminována nebo trvale znepřístupněna.

Naším cílem je

 • Zachránit co největší množství validních dat a znaků, které pouhým okem při exkavaci artefaktů nevidíme, a proto je často pomíjíme v nastavení exkavačních a post-exkavačních procesů. To nechtěně vede k umožnění jejich zničení nebo postupného vymizení.
 • V širokém záběru poukázat na to, jak hojné a zachované jsou tyto výzkumné informace a jaký je jejich dopad na rozvoj našeho poznání minulosti
 • Přispět tímto příkladem dobré praxe a ve spolupráci s institucemi záchranné archeologie k přenastavení procesů, kterými artefakty prochází během a po exkavaci tak, aby se tato data stala nedílnou součástí moderní archeologie.

Tato data můžeme zajistit na vašich nálezech, pokud nám je předáte před konzervací.

Skrze projekt s názvem “Nové depoty seker ze starší doby bronzové a možnosti jejich interpretace“ (SV2020_2113, řešitel Eva Schimerová, Univerzita Hradec Králové) byly do laboratoře odevzdány dva depoty bronzových seker s cílem získání co nejvíce možných informací a detailní dokumentace . V rámci velkého souboru bronzových seker, pouze jedna prošla celým konzervačním procesem.

Neočištěný povrch dovolil širokou škálu dokumentace a analýz povrchu seker, od jejich výroby, používání a zánik, včetně zachování povrchové úpravy. Tyto jemné plátky kovu by se nám nedochovaly, pokud by to došlo k jejich jen základnímu očištění. To nicméně dokazuje jediná konzervovaná sekera ze souboru, kterou již nebylo možné nijak analyzovat.

Takto budou vypadat vaše data po konzervaci.

SCHIMEROVÁ, Eva, Markéta HAVLÍKOVÁ, Šárka MSALLAMOVÁ a Zuzana BLÁHOVÁ. Identifying silver-coated surfaces on Early Bronze Age axes from Bohemia. JOURNAL OF ARCHAEOLOGICAL SCIENCE-REPORTS. ELSEVIER, 2023, roč. 47, February, s. 1-16. ISSN 2352-409X. doi:10.1016/j.jasrep.2022.103820.

Laboratoř přijímá k analýze čerstvě nalezené artefakty, u nichž lze předpokládat zachování například mikrozbytků, otisků a pseudomorfů v korozních produktech, traseologických stop apod., nebo je žádoucí zdokumentovat originální stav dochování včetně např. 3D topografie fraktur před případným konzervačním, rekonstrukčním či restaurátorským zásahem. Artefakty musí mít řádně zdokumentované nálezové okolnosti a kontext, aby mohly být všechny okolnosti vzaty v úvahu při vyhodnocení výsledků analýz.

Vybavení laboratoře zahrnuje optické i optodigitální mikroskopy pro studium povrchu i výbrusů nebo preparátů, set pro odběr mikrozbytků, vybavení pro komplexní 3D dokumentaci ve vysokých rozlišeních, která je základem pro pokročilou prostorovou, morfometrickou a optickou analytiku, vybavení miniinvazivního odběru vzorků. U našich partnerů následně zajistíme pokročilé metalografické a chemické analýzy nebo radiokarbonové datování.

Služby laboratoře jsou při dodržení správných exkavačních postupů na straně zájemců o analýzy zdarma. Kontaminované nebo recentně poškozené artefakty nejsou do analýzy přijímány.

Laboratoř je finančně podpořena projektem z programu NAKI III Ministerstva kultury ČR Artefakt jako zdroj poznání: Záchrana a zachování výzkumných dat archeologických nálezů (ARTEFAKT) s identifikačním kódem DHP03OVV003.

Tým

 • Mgr. Ludmila Kaňáková, Ph.D. – optická mikroskopie, traseologie artefaktů z kamene a keramiky, izolace a dokumentace mikroreziduí
 • Mgr. Vojtěch Nosek – 3D dokumentace a analytické aplikace
 • Mgr. Markéta Havlíkovátraseologie artefaktů ze slitin mědi, optodigitální mikroskopie, otisky a pseudomorfy v korozních produktech
 • Mgr. Anna Nováčkovátraseologie artefaktů z tvrdých živočišných tkání
 • Mgr. Jarmila Bíšková – radiouhlíkové datování

Partneři

Ústav jaderné fyziky AV ČR v. v. i.
 • Ing. Ivo Světlík, Ph.D.
 • Ing. Veronika Brychová, Ph.D.
 • Ing. Kateřina Pachnerová Brabcová, Ph.D.
 • Mgr.  Nikol Koštová
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT )
 • Ing. Šárka Msallamová, Ph.D.
 • Ing. Martina Kohoutková, Ph.D.
 • Ing. Richard Bureš
Moravské zemské muzeum
 • Mgr. Petr Kostrhun, Ph.D.
 • Mgr. Petr Bradáček
Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D.

kancelář: bud. M/-112
Joštova 220/13
662 43 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3707
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info