ÚAM participuje dlouhodobě na výzkumu oppida Bibracte ve Francii, spolupracuje s Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie - Universität Wien, MAMUZ Museum Asparn/Zaya a Otto Berger Heimatmuseum Bernhardsthal na výzkumu v moravsko-dolnorakouského pohraničí, je dlouhodobým partnerem Labor für Experimentelle Archäologie v Mayen (RGZM) ve výzkumu a experimentálním ověřování historických technologií, a podílí se jako výzkumný partner na projektech INSTAP research grant na Santorini a na Priniatikos Pyrgos na Krétě.

ÚAM je zapojeno v mezinárodních profesních organizacích ICOM (International Council of Museums) a Interpret Europe.

ÚAM uzavřelo Memorandum of understanding s řadou špičkových zahraničních vědecko-výzkumných pracovišť. Naše týmy vedly výzkumy na čtyřech kontinentech. Máme rozsáhlé praktické výzkumné zkušenosti z řady zemí (Rakousko, Německo, Francie, Belgie, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko, Sýrie, Guatemala).

Provádíme smluvní výzkum, open access servis i partnerské spolupráce v rámci vědeckých výzkumných projektů.