Archeologická kolokvia

Cyklus archeologická kolokvia navazuje na Evropská metodologická studia archeologie, pořádaná v letech 2009 až 2012 s podporou projektu Vzdělávání v moderních metodách archeologické praxe (ARME). V rámci EMSA přednášelo na ÚAM 36 zahraničních specialistů na inovativní metodologie v archeologii.

Přednášky jsou určeny pro širokou archeologickou veřejnost. Studenti doktorského studia tyto přednášky absolvují v rámci kurzů Speciální přednáška I, II (absolvováním série těchto přednášek získají zápočet – pro jeho získání je nutné absolvovat alespoň čtyři níže uvedené přednášky). Studenti bakalářského a magisterského studia mají přednášky povinné v rámci v semestru vypsaných kurzů (budou upozorněni svým vyučujícím).

Jaro 2024

Přednášky se konají prezenčně v 17:30 v učebně M21. Pro externí zájemce (a pro studenty ÚAM, kteří nebudou potřebovat zápočet) budou přednášky streamovány v prostředí MS Teams.

Předcházející semestry

Podzim 2023
 • Stefan Wirth (Université de Bourgogne): Bronze Age Iconography (4.10. 2023)
 • Claudio Cavazzuti (Università di Bologna): Mobility and meaningful life histories in the European Bronze Age: case studies from the Po and Danube plains (25.10. 2023)
 • Martin Bartelheim (Universität Tübingen): Nový výzkum doby měděné a bronzové v jižním Španělsku - Sídelní komplex Mesa Redonda v údolí Guadalquiviru (1. 11. 2023)
 • Ladislav Stančo (Univerzita Karlova, ÚKAR): Iskandartepa: výzkumy pozdně helénistického sídliště a pohřebiště na pomezí Baktrie a Sogdu (8.11. 2023)
 • Ivan Vajsov (National Archaeological Institute with Museum at the Bulgarian Academy of Sciences): Archeologický komplex Durankulak (Bulharsko) (29.11. 2023)
 • Birgit Bühler (Universität Wien) Life on Horseback? Status, gender and the prevalence of the "horse riding syndrome" in an Avar-period population (7th-8th century AD) from Wien11-Csokorgasse (7. 12. 2023)
 • Sebastian Schultrich (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel): Witness to a changing World: The Late Neolithic Battle Axe (13.12. 2023)
Jaro 2023
 • Reinhard Jung (Österreichisches Archäologisches Institut ÖAW): From Krkonoše to the Argive Plain in the Bronze Age? (15. 2. 2023)
 • Martijn A. Wijnhoven (Archeologický ústav AV ČR Brno): European mail armour. Ringed battle shirts from the Iron Age, Roman period, and the early Middle Ages (8. 3. 2023)
 • Andrey Aladzhov (Bulgarian Academy of Sciences, Sophia): Pliska - from the capital of the First Bulgarian Empire to a Byzantine provincial centre (22. 3. 2023)
 • Michal Ernée (Archeologický ústav AV ČR Praha): Archeogenetika a prehistorie střední Evropy aneb od kontinentálních migrací k sociální struktuře pravěkých komunit. (12. 4. 2023)
 • Daniel Tejerina (University of Alicante): Virtual reconstructions in archaeology. Experiences from the University of Alicante 26. 4. 2023)
 • Joëlle Rolland (CNRS, Labex Dynamite/University of Paris 1 Panthéon-Sorbonne): Show true colours: Glass ornaments as mirrors of Celtic societies and identities (3. 5. 2023)
 • Laura Dietrich (Österreichisches Archäologisches Institut ÖAW): Beer, stew, flour, paste and the discovery of taste: grinding stones as proxy of the Neolithisation  (17. 5. 2023)
Podzim 2022

Přednášky se konají prezenčně v 17:30 v učebně M21. Pro externí zájemce (a pro studenty ÚAM, kteří nebudou potřebovat zápočet) budou přednášky streamovány (https://medial.phil.muni.cz/Live/83).

 • Kévin Salesse (Masarykova univerzita, Ústav antropologie): Off the beaten track: a migration biography of an African-born individual discovered in Rome's catacombs (21. 9. 2022)
 • Klára Šabatová (Masarykova univerzita, ÚAM): Projevy hospodářských změn ve střední době bronzové (12. 10. 2022)
 • Barbara Horejs (Österreichisches Archäologisches Institut, Wien): Long and short revolutions in the Neolithisation process between West Asia and the Balkans (9. 11. 2022)
 • Peter Barta (Múzeum mesta Bratislavy): Aktuálny rádiouhlíkový výskum nálezísk z doby bronzovej a železnej na Slovensku: rozmanitosti vzoriek a apriórnych informácií v chronometrickom výskume (16.11.2022)
 • Aurel Rustoiu (Institutul de Arheologie și Istoria Artei, Cluj-Napoca): From “Scythians” to “Celts” and “Dacians”. The main cultural and chronological horizons of Iron Age Transylvania (7th – 1st centuries BC) (23.11.2022)
 • Orsolya Mateovics-László (Hungarian National Museum, Budapest) „More than just bones” - Understanding past human behaviour through the study of human remains (30.11.)
 • Volker Hilberg (Museum für Archäologie Schloss Gottorf): The year 1066 – Archaeological perspectives of a transition period (Přesunuto na jaro 2023)
Jaro 2022

Přednášky se konají prezenčně v 17:30 v učebně M21. Pro externí zájemce (a pro studenty ÚAM, kteří nebudou potřebovat zápočet) budou přednášky streamovány (https://medial.phil.muni.cz/Live/83).

 • Ivana Kvetánová (Mestský úrad ochrany pamiatok v Bratislave): Katarínka alebo Kláštor sv. Kataríny Alexandrijskej pri Dechticiach. Medzi dobrovoľníctvom a vedou (23. 2. 2022) 
 • Lukas Waltenberger (Österreichisches Archäologisches Institut, Wien): Unlocking the secrets of cremated human remains from Late Bronze Age Austria (2. 3. 2022)
 • Cornelius Meyer (Cornelius Meyer Prospection, Berlin): Turbulent prehistory visible in geophysical data (9. 3. 2022)
 • Peter Pavúk (Ústav pro klasickou archeologii, Univerzita Karlova): Západná Anatólia neskorej doby bronzovej na ceste k protoštátom (16. 3. 2022)
 • Christophe Snoeck (Vrije Universiteit Brussel): Mobility and Landscape use in Europe – An isotopic approach (23. 3. 2022)
 • Andrea Fochesato (Centre archéologique européen, Bibracte): Wooden architecture in Celtic oppida: example of Bibracte (6. 4. 2022)
 • Larysa Vynogrodska (National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv): From the origins of Ukraine and the Cossacks to the Zaporozhian Sich (13. 4. 2022).
 • Barbara Horejs (Österreichisches Archäologisches Institut, Wien): Long and short revolutions in the Neolithisation process between West Asia and the Balkans (pro nemoc zrušeno)
 • Anthony Harding (University of Exeter): The grave at Whitehorse Hill and tin in Bronze Age Europe (27. 4. 2022)
 • Rozhen Kamal Mohammed-Amin (Sulaimani Polytechnic University): Re-Imagining Cultural Heritage with Augmented Reality and Virtual Reality Technologies (4. 5. 2022).
 • Frans Theuws (Leiden University): River-based exchange systems and the early medieval economy of north-western Europe  (11. 5. 2022)
Podzim 2021
 • PhDr. Rudolf Procházka (ARÚB, ÚAM FF MU): Centra moci 10. a 11. století v Českých zemích a otázka formování centrálních míst v raném středověku (22. 9. 2021)
 • Gadea Cabanillas de la Torre (Centre de Recherche en Archéologie, Archéosciences, Histoire/UMR6566 - Rennes): Celtic arts: visual cultures and society in Western Europe, 5th-2nd c. BC (6.10.2021)
 • Dr. Ákos Petõ (Szent István University, HU): Application of phytolith analysis in archaeobotanical and geoarchaeological studies: Introduction, methods and case studies (13.10.2021)
 • Margaux Depaermentier (Basel University): Modelling a scale-based isotope baseline to trace mobility patterns in Neolithic Hungary (20.10.2021 – POZOR! již od 17:00)
 • Holly Wright (University of York): Archaeological data and the digital dark age: strategies for management, preservation and re-use (3.11. 2021 – POZOR – pouze on-line)
 • Penny Bickle (University of York): Conceptualising Neolithic gender: the sexual division of labour amongst early farmers (1.12. 2021 POZOR – pouze on-line, kód pro MS Teams wdva8e8)
 • Guillaume Reich (Université de Franche-Comté): The iron of war : contribution of the use-wear analysis of Celtic weapons from the La Tène site (8.12. 2021)
Jaro 2021
 • Leslie Quade, MSc (Masaryk University; Durham University): Desperately Seeking Stress: Stress, Health and Cortisol in Late Antiquity (17. 3. 2021)
 • Dr. Julia Katharina Koch (Hessen Archäologie/Keltenwelt Glauberg): Singen revisited: gender-related mobility patterns in early Bronze Age Central Europe (24. 3. 2021).
 • prof. Anthony King (University of Winchester): Sacred Flocks and Herds? The implications of animal sacrifice at Romano-Celtic temples (31. 3. 2021)
 • Dr. rer. nat. Zuzana Hofmanová (Johannes Gutenberg-Universität Mainz): Current Approaches in Archaeogenetics: Case Studies through Ages from the Bronze Age Tollense Battlefield to Elongated Skulls of ca 500 AD Bavaria (7. 4. 2021)
 • Dr. William Taylor (University of Colorado Boulder): Understanding early horse domestication and transport through scientific archaeozoology (14. 4. 2021)
 • PhDr. Ivo Štefan, Ph.D. (Ústav pro archeologii, FF UK): Nové výzkumy na hradišti v Praze-Vinoři aneb k čemu potřebovali první Přemyslovci tolik center? (21. 4. 2021)
 • doc. PhDr. Vladimír Varsik, CSc. (Trnavská univerzita v Trnave): Na severnom brehu Dunaja. Rímske stavby pre germánsku nobilitu (28. 4. 2021)
 • Ass.-Prof. Dipl.-Geophys. Immo Trinks, Privatdoz. PhD. (Universität Wien, Ludwig Boltzmann Inst. for Archaeological Prospection & Virtual Archaeology): Extensive high-resolution geophysical archaeological prospection (12. 5. 2021)
 • Lect. dr. Silvia Mustață: !zrušeno a nahrazeno přednáškou J. Kratochvíla!
 • PhDr. Jan Kratochvíl (Univerzita Karlova): Slovanská plátýnková měna a hypotetická organizace směny v Čechách 10. století (19. 5. 2021)
 • Ass.-Prof. Mag. Dr. Philip Ronald Nigst (Universität Wien, Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie): ZRUŠENO!!!
Podzim 2020
 • Dr. Michael Kempf: (Masaryk University, Albert-Ludwigs-University of Freiburg): From landscape affordances to landscape connectivity: conceptualizing an archaeology of human ecology (14. 10. 2020)
 • Dr. Maxime Brami (Johannes Gutenberg-Universität Mainz): Last foragers - first farmers: patterns of interaction from Anatolia to the Danube Gorges (25. 11. 2020)
 • Mgr. Zbigniew Robak, PhD. (Archeologický ústav SAV): Veľkomoravské hradisko Bojná - Valy. Výsledky výskumu, hypotézy a interpretácie (2. 12. 2020)
 • Dr. Dries Cnuts (Université Liége): Exploring the potential of stone tool residues for reconstructing different aspects of Late Pleistocene behaviour (9. 12. 2020)
 • Dr. Volker Hilberg (Landesmuseen Schleswig-Holstein): Farinn vestr - Hedeby and England from the 9th to the 11th centuries AD (16. 12. 2020)
 • Dr. Soléne Denis (Masarykova univerzita): Lithic technology to understand the social structure and economic organization of the first farmers: the case of Linear Pottery Culture and Blicquy/Villeneuve-Saint-Germain of Northern France and Belgium (6. 1. 2020)
 • Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D. - Mgr. Ivana Vostrovská, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci): Výzkum neolitické studny z Uničova a možnosti rekonstrukce přírodního prostředí počátku moravského neolitu na základě provedených analýz (13. 1. 2020, přednáška bude mít dvě hodinové části archeologickou a přírodovědnou)
Jaro 2020

Cyklus přednášek zrušen z důvodu pandemie Covid-19.

Podzim 2019

Přednášky se konají pravidelně ve středečním termínu, a to od 17.30 na Ústavu archeologie a muzeologie FF MU, Brno, Joštova 13, učebna M21 (vchod Komenského nám. 2, za Masarykem).

 • Dr Florian Téreygeol (Centre National de la Recherche Scientifique): Mining center Castel-Minier: ore mining, ferrous and non-ferrous metallurgies between XIIIth and XVIth Centuries (9. 10. 2019)
 • Dr. Penny Bickle (University of York): Lifetimes and lifeways in the central European Neolithic (16. 10. 2019)
 • Dr. Joan Pinar Gil (RGZM): Metal deposits, monuments and settlements. Comments on the topography of power in the Western Europe (5th - 8th century) (30. 10. 2019)
 • PhDr. Jiří Militký, Ph.D. (Národní museum): Přínos keltské numismatiky pro poznání doby laténské ve střední Evropě (6. 11. 2019 v 16.00 hod)
 • Dr. Béatrice Cauuet (CNRS - Laboratoire TRACES UMR 5608): Celtic gold and silver mining in Gaul (6. 11. 2019 v 17.30 hod)
 • Dr. Letizia Ceccarelli (Polytecnico Milano): The Roman Kilns Project. New insight on the technology of ceramic production in Central Italy (13. 11. 2019)
 • dr hab. Mateusz Jaeger (University in Poznań): Bronze Age Fortified Settlements - the Form and Social significance (20. 11. 2019)
 • Dr. Ricardo Fernandes (Max Planck Jena): Proposal of a complex systems approach for the study of the human past (18. 12. 2019)
Jaro 2019

Přednášky se konají pravidelně ve středečním termínu, a to od 17.30 na Ústavu archeologie a muzeologie FF MU, Kounicova 67a, uč. T103 – budova VUT, Brno. 

 • Dr. Maciej Karwowski: Glass of the ancient Celts from mainland Europe - more than half a century after Th. E. Haevernick (6. 3. 2010)
 • Dr. Katharina Rebay-Salisbury (OREA ÖAW): New perspectives on motherhood in later European prehistory (20.3.2019)
 • prof. Reinhard Bernbeck (Freie Universität Berlin): Near Eastern Archaeology, Prisoners of War and German Jihad. Excavations at the 'Halfmoon' Camp at Wünsdorf near Berlin (27.3.2019)
 • Dr. Llorenc Alapont (Universidad Europea de Valencia): Investigating the archaeology of death (17. 4. 2019)
 • prof. David Hill (Metropolitan State University of Denver): Learning from Objects-Using Methods from Physical Science in Archaeology-with Examples from the Middle East and China (24.4.2019)
 • Dr. Judit Barna (Balatoni Múzeum): Current state of research of the Lengyel culture in Transdanubia (15.5.2019)

 

Podzim 2018

Přednášky se konají pravidelně ve středečním termínu, a to od 17.30 na Ústavu archeologie a muzeologie FF MU, Kounicova 67a, uč. T103 – budova VUT, Brno. Ve výjimečném termínu proběhnou přednášky prof. E. Bánffy v pondělí a úterý (12. - 13. 11.). Názvy přednášek budou upřesněny.

 • dr. Zeyad al-Salameen (Al-Hussein Bin Talal University): Rock-cut Architecture in Petra-Jordan (10. 10. 2018)
 • prof. Anegret Nippa (Universität Lepizig): The practise of storing food – an ethnological view (17. 10. 2018)
 • prof. John Collis (University of Sheffield): Integrating linguistics, genetics and archaeology (24. 10. 2018)
 • doc. Juraj Pavúk (AÚ SAV): Neolitické kultúry na Balkáne a neolitizácia strednej Európy (31. 10. 2018)
 • prof. Eszter Bánffy  (DAI Römisch-Germanischen Kommission):
  • A key region within the Balkan migration in the 6th and early 5th Millennium cal BC. New research results (12. 11.2018, 18.00 až 20.00 hod.) 
  • Clayscapes. Pottery in masses? The Neolithic of Europe – a southern perspective (13. 11.2018, od 14.00 do 16.00 hod.)
 • dr. Knut Kaiser (GFZ German Research Centre for Geosciences): Dynamic waterscapes: water and man in central Europe during the late Holocene (14. 11. 2018)
 • dr. Athanasios Sideris (Thrace Foundation): Casting New Light. Novelties from the domain of Greek and related metal war (5. 12.2018)
Jaro 2018
 • Metaxia Tsipopoulou, Ph.D. (National Archive of Monuments, Řecko): Documenting socio-political changes in Pre- and Proto-palatial Petras, Siteia: The house tomb cemetery (21. 3. 2018)
 • dr. Marcin Bohr (Uniwersytet Wrocławski): The Early Migration Period in Silesia(11. 4. 2018)
 • Dr. Nicolas Minvielle Larousse (Université d'Aix-Marseille, Francie): Age of the Silver: Mines, Society and Power of mediaeval Languedoc (25. 4. 2018)
 • prof. Carola Metzner-Nebelsick (Universität München, Německo): A feasting hall of the Late Bronze Age in Lăpuş, northwest Romania, and its cultural context (2. 5. 2018)
 • dr. Marcin Maciejewski (Uniwersytet Wrocławski, Polsko): Metal – Boarder – Ritual: Hoards in Late Bronze Age and Early Iron Age Landscape (9. 5. 2018)
 • Dr. Eloise Vial (Université de Bourgogne, Francie): Depiction of animals in La Tène art (16. 5. 2018)
 • Knut Kaiser (German Research Centre for Geosciences) - Petr Hrubý (ÚAM FF MU): Enviromental Impact of Mediaevel Silver Mining Deforestation in the Middle Ages (15. 8 - 19. 8. 2018). 
  Specializovaný letní workshop Summer Student´s Training on Field Sampling of Alluvial and Colluvial Sediments in the Stream Floodplain.
Podzim 2017
 • Prof. Fabrice Monna - Dr. Estelle Camizuli (Environmental Geochemistry, Université de Bourgogne - CNRS - Ministère de la Culture): Environmental impact of early mining (26. 9. 2017)
 • Prof. Diana Gergova (Bulgarian Academy of Science, Sofia): Investigations and discoveries at “Dausdava-Helis” - the spiritual and political center of the Northern Thracians from 1st millennium BC in the Sboryanovo National Reserve (Bulgaria) (25. 10. 2017)
 • Prof. Anthony Harding (University of Exeter): The World of the European Bronze Age: Warriors, Traders, and Emerging Elites (8. 11. 2017)
 • Dr. hab. Dariusz Rozmus (Muzeum miejskie „Sztygarka“): Produkce stříbra a olova a jejich distribuce v piastovském Slezsku a Malopolsku od 11/12. do 13. století (22. 11. 2017)
 • prof. Dr. Sabine Rieckhoff (Universität Leipzig) prof. Dr. Manfred Rösch (Universität Heidelberg): Did the Romans occupy the wilderness? Archaeobotanical evidences for population dynamics (29. 11. 2017)
 • Mgr. Lukáš Holata, Ph.D. (University of Exeter): Zaniklé osídlení a odezvy lidských komunit na environmentální a společensko-ekonomický stres během pozdního středověku a raného novověku (13. 12. 2017)
Jaro 2017
 • doc. Michal Hájek – Jan Roleček (PřF MU): Vliv lidských aktivit během holocénu na současnou diverzitu vegetace (15. 3. 2017)
 • prof. Martin Bartelheim (Universität Tübingen): Kaleburnu Kraltepesi/Galinoporni Vasili. Research of Late Bronze Age sanctuary in Cyprus (29. 3. 2017)
 • prof. Susan Pollock (Freie Universität Berlin): Archaeology of the Contemporary Past: Excavating Sites (12. 4. 2017)
 • prof. Martine Joly (Université Toulouse): Questioning Romanization: contribution of the archeology of sanctuaries in East Gaul (19. 4. 2017)
 • Mgr. David Parma (ÚAPP Brno): Sídelní struktury v době bronzové (24. 5. 2017)

Podzim 2016
 • Stephen Merkel M.A. (Deutsches Bergbaumuseum Bochum): From Central Asia to Scandinavia, the Production, Trade, and Recycling of Silver in the Viking Age (5. 10. 2016)
 • PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D. (Masarykova univerzita): Indoevropané, lingvistika a hledání pravlasti (26. 10. 2016).
 • Füsun Ertuğ, PhD. (Washington University): Basketry as a part of Anatolian Biocultural Heritage (2. 11. 2016)
 • Dr. Hajnalka Herold (University of Exeter): Early medieval economy in Europe (AD 400-1100) - an archaeological perspective (mimořádný termín: 14. 11. 2016 ve 14.00 v učebně L11 - Veveří 26/28)
 • Dr. Patrik G. Flammer (Oxford): New stories from old worms - Molecular Archaeoparasitology as a novel archaeological tool (23. 11. 2016)
 • Francesca Romagnoli, Ph.D. (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social): Investigating Neanderthal technology from a behavioural perspective (30. 11. 2016)
Jaro 2016
 • Prof. Dr. Anthony Harding (University of Exeter, Ludwig-Maximilians-Universität Munich): Salt in ancient Europe: recent research (16. 3. 2016)
 • Dr. Jens Schneeweiss (Russian Academy of Sciences): Zwischen Sachsen und Slawen. Die Forschungen des Seminars für Ur- und Frühgeschichte der Universität Göttingen zum Frühmittelalter an der unteren Elbe (23. 3. 2016)
 • Dr. Martin Schönfelder (RGZM, Meinz) Concepts of mobility and migration in the La Tène period: critical and modern approches (27. 4. 2016). Tato přednáška se uskuteční od 17:00!
 • Prof. Dr. Václav Krůta (l'École pratique des hautes études, Sorbonne): Konvice z Brna-Maloměřic: mistrovský obraz keltského vesmíru (4. 5. 2016)
 • Mgr. Agata Sztyber (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie): Historia pewnego wzgórza. Stanowisko archeologiczne Modlnica 5, pow. Kraków od epoki brązu po czasy średniowiecza (11. 5. 2016)
Podzim 2015
 • Prof. Josef Bujna (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre): Keltské pohrebiská – možnosti a hranice interpretácie archeologického prameňa (14. 10. 2015)
 • Prof. zw. dr. hab. Janusz Czebreszuk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Ponzaniu)
  • Szlaki wymiany bursztynu w Europie Środkowej pomiędzy 2500 i 1500 p. Chr. (14. 10. 2015)
  • Drogi docierania bursztynu (sukcynitu) do kultury mykeńskiej (14. 10. 2015)
 • Dr. Dmitry Korobov (Institute of Archaeology RAS): Landscape archaeology and early medieval system of habitation in the
  Northern Caucasus
  (21. 10. 2015)
 • Prof. dr. Annelou van Gijn (Leiden University): A microwear approach towards understanding cross-craft interaction (11. 11. 2015)
 • Priv. Doz. Dr. Peter Christoph Ramsl (Austrian Academy of Science): Identities in Archaeology (18.11. 2015)
 • Doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, Ph.D. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre): Pohreby a pohrebné zvyky lengyelských komunít na území Slovenska (9.12.2015)
Jaro 2015
 • PhDr. Ivo Štefan, Ph.D. – Mgr. Jan Hasil (Univerzita Karlova): Raně středověké hradiště v Praze-Královicích a jeho archeologické poznávání (18. 3. 2015)
 • Dr. hab. Tomasz Bochnak (Uniwersytet Rzeszowski):
  • I. Severní cesta "keltských" importů do Polska a "Keltové" v Polsku (15. 4. 2015)
  • II. Etnogeneze Slovanů jako nástroj polské politické propagandy (15. 4. 2015)
 • Prof. Dr. Nikoloz Tushabramishvili (Ilia State University, Tbilisi): Adaptation of Human Beings toward Climate Changes during the Paleolithic on the Territory of Georgia (22. 4. 2015)
 • Dr. Vajk Szeverényi (Magyar Tudományos Akadémia, Budapest):  A Late Bronze Age fortified settlement at Csanádpalota (SE Hungary) and its wider regional context (29. 4. 2015)
 • Prof. Dr. Sabine Rieckhoff (Universität Leipzig): Was wissen wir über die Gesellschaft der Oppida? Überlegungen zum Nutzen der
  Architektursoziologie in der Oppidaforschung
  (13. 5. 2015)

Přednášky v tomto semestru byly realizovány v rámci programu Erasmus a projektu "Zlepšování podmínek pro působení významných zahraničních akademických pracovníků na Masarykově univerzitě".

Podzim 2014
 • Dr. Tomasz Gralak (Uniwersytet Wrocławski)
  • I. The post Chernyakhov horizont – the beginning of the migration period in Poland (25. 09. 2014)
  • II. Tyniec nad Ślęzą – the new discovered cemetery of the migration period in Śląsk region (25. 09. 2014)
 • Mag. Dr. phil. Peter TrebscheArchäologische Ausgrabungen in der bronzezeitlichen Bergbausiedlung Prigglitz-Gasteil (20. 10. 2014)
 • ao. Univ-Prof. Dr. Erik Szameit (Universität Wien): Early Slavs in Austria (22. 10. 2014)
 • Robert Hoffmann PhD. (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel)
  • I. The tell site Okolište and the Late Neolithic of CentraI Bosnia - architecture, settlement structures, material culture, site formation processes, land use and socio-historical interpretations (5200-4300 BCE) (3. 11. 2014)
  • II. Landscape Archaeology in Central Bosnia: An interdisciplinary diachronic view on the history of human settlement, demography and land use in the Dinaric Alps (3. 11. 2014)
  • III. Strategies and results of current research on large complex Tisza, Vinča and Tripolje settlements in Serbia and Ukraine (4. 11. 2014)
 • Dr. Viktoria Kiss (Magyar Tudományos Akadémia, Budapest): Recent results of Middle Bronze Age research in western Hungary (8. 12. 2014)
 • Dr. Stefan Eichert (Universität Wien): OpenATLAS - a database application for the work with archaeological, historical and spatial data (11. 12. 2014)

Přednášky v tomto semestru byly realizovány v rámci programu Erasmus a projektů "Zlepšování podmínek pro působení významných zahraničních akademických pracovníků na Masarykově univerzitě" a "Výzkumem ke vzdělání – česko-rakouská archeologická expedice v Rakousku".

Jaro 2014
 • Dr. Justyna Baron (Uniwersytet Wrocławski): Functions and contexts of Bronze Age metal casting moulds from Poland (13. 02. 2014)
 • DDr. DI Peter Stadler (Universität Wien): Quantitative Evaluations in Prehistory (10.-14. 3. 2014)
 • Ján Rajtár (AÚ AV SR, Nitra, Slovensko): Archeologické doklady markomanských vojen severne od stredného Dunaja (21. 5. 2014)
 • Dr. Bernadeta Kufel-Diakowska (Uniwersytet Wrocławski): Mammoth hunting? - use-wear studies of shouldered points and backed pieces from Kraków Spadzista B (03. 06. 2014)
 • Dr. Beata Miazga (Uniwersytet Wrocławski): Non-destructive investigations of archaeological finds (03. 06. 2014)

Přednášky v tomto semestru byly realizovány v rámci programu Erasmus a projektu "Zlepšování podmínek pro působení významných zahraničních akademických pracovníků na Masarykově univerzitě".

Podzim 2013
 • Dr. Tomasz Gralak (Uniwersytet Wrocławski):
  • I. Sposoby organizacji przestrzeni we wczesnej epoce żelaza na Śląsku (24. 09. 2013)
  • II. Sztuka i styl we wczesnym okresie rzymskim na Śląsku (25. 09. 2013)
 • Dr. Stefan Eichert (Universität Wien):
  • I. Experimental Archaeology - between handicrafts and science a Zwischen spätrömischer Staatlichkeit und karolingischer Grundherrschaft (15. 11. 2013)
  • II. Eine archäologisch-historische Spurensuche nach sozialen und politischen Strukturen im Ostalpenraum (19. 11. 2013)
 • Mgr. Radoslav Čambal, Ph.D. (Archeologické múzeum Slovenského národného múzea, Bratislava): Halštatské a laténské osídlení JZ Slovenska (2. 12. 2013)

Přednášky v tomto semestru byly realizovány v rámci programu Erasmus a projektu "Zlepšování podmínek pro působení významných zahraničních akademických pracovníků na Masarykově univerzitě".

Jaro 2013
 • Maria Theresia Starzmann, Ph.D. (Freie Universität Berlin): The archaeology of colonialism (18.-28. 2. 2013)
 • PhDr. Susanne Stegmann-Rajtár, CSc. (AÚ AV SR, Nitra):
  • I. Východohalštatský kulturní okruh (23. 4. 2013)
  • II. Západohalštatský kulturní okruh (30. 4. 2013)
 • Dr. Donat Wehner (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel): Von Pilgermuscheln und Sonnenkompassen. Reisen in den slawischen Landen um das Jahr 1000 (7. 5. 2013)
 • Dr. Gilles Pierrevelcin (Université de Strasbourg): Bádání o době železné ve Francii (13. 5. 2013)
 • Dr. Aleksandra Pankiewicz (Uniwersytet Wrocławski): Wrocław – rozwój cetrum politycznego Śląska w X-XI w. (22. 05. 2013)
 • Dr. Dagmara Łaciak (Uniwersytet Wrocławski):
  • I. Halsztacka ceramika malowana z terenu Polski (22. 05. 2013)
  • II. Problematyka ceramiki pochodzącej z okresu halsztackiego i lateńskiego z terenu Polski (23. 05. 2013)

Přednášky v tomto semestru byly realizovány v rámci programu Erasmus a projektu "Zlepšování podmínek pro působení významných zahraničních akademických pracovníků na Masarykově univerzitě".

Jaro 2012

Cyklus věnován inovacím v metodách tvorby interpretačních modelů a simulací

 • prof. K. Kristiansen (University of Göthenburg, Švédsko)
 • prof. O. Creighton (University of Exeter, Británie)
 • tým dr. P. Verhagen (Universiteit Amsterdam, Nizozemí) a dr. F. Bertoncello (Université Nice, Francie)
 • prof. P. Brun (Université Paris, Sorbonne, Francie)
 • tým prof. T. Kohler a K. Bocinski (Washington State University, USA)
Podzim 2011

Cyklus věnován inovativním metodám analýzy archeologických dat

 • prof. Julian Richards (University of York, Británie)
 • Nicolas Mellado z Université de Bordeaux, Francie
 • prof. Massimo Ancona a Dr. Viviana Mascardi z University degli studi di Firenze, Itálie
 • Dr. Martin Furholt z Kiel Universität, Německo
 • prof. Juan Barceló z Universidad Autónoma de Barcelona, Španělsko
Jaro 2011

Cyklus věnován inovacím v metodách analýzy hmotné kultury

 • prof. Ernst Pernicka (Universität Tübingen, Německo)
 • Dr. Caroline Hamon (University Paris, Francie)
 • prof. Anelou van Gijn (Universiteit Leiden, Nizozemí)
 • Dr. Malgorzata Daszkiewicz a Dr. Gerwulf Schneider (Freie Universität Berlin, Německo)
 • Dr. Linda Hurcombe (Exeter University, Velká Británie)
Podzim 2010

Cyklus věnován inovativním metodám datace

 • Dr. Richard MacPhail (University College London)
 • prof. Christopher Hall (University of Edinbourgh)
 • Dr. Daniel Richter (Max Planck Institut Leipzig)
 • Dr. Otto Cichocki (University Wien)
 • prof. Göran Skog (University of Lund)
 • Dr. Michael Grabner (University Wien)
Jaro 2010

Cyklus věnován inovativním metodám exkavace

 • prof. Robert Van de Noort (University of Exeter)
 • Dr. Rengert Elburg (Landesamt für Archäologie Dresden)
 • Dr. Stefano Valentini (University degli studi di Firenze)
 • Dr. Shannon McPherron (Max PLanck Institut Leipzig)
 • Dr. Karen Milek (University of Aberdeen)
Podzim 2009

Cyklus věnován inovativním metodám prospekce

 • prof. Michael Doneus (Wien Universität, Rakousko)
 • prof. John Bintliff (Leyden Universiteit, Nizozemí)
 • prof. Vincent Gaffney (University of Birmingham, Velká Británie)
 • Dr. David Cowley (RCAHMS Edinburgh, Velká Británie)
 • prof. Wolfgang Neubauer (Wien Universität, Rakousko)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info