Studium

Ústav archeologie a muzeologie patří k renomovaným vědeckým institucím využívajícím nejmodernějších technologií, přístupů a metod při výzkumu nejstarších dějin a památek lidské činnosti. V rámci České republiky patří k nejvyhledávanějším a nejprestižnějším pracovištím, o čemž svědčí stovky našich studentů a absolventů. Studium poskytuje komplexní vzdělání a praktickou přípravu pro práci v neziskové i komerční sféře. Absolventi nacházejí uplatnění v širokém spektru vědeckých, vzdělávacích, kulturních a veřejnoprávních institucí.

ÚAM v sobě spojuje potenciál stabilní vědecké instituce, systematicky rozvíjené již roku 1930 a vysoce inovativních vědeckých týmů s mezinárodním zapojením.

Na ÚAM lze studovat v bakalářském, magisterském i doktorském studiu, v denní, kombinované i distanční formě.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info