Výzkumná spolupráce

ÚAM participuje dlouhodobě na výzkumných aktivitách Bibracte EPCC (Centre archéologique européen, France). Od roku 2006 zde působí archeologický tým z ÚAM a od roku 2011 geofyzikální tým. Oba týmy jsou integrální součástí dlouhodobého plánu výzkumu na lokalitě Bibracte a v okolí.

Od roku 2013 spolupracuje ÚAM s Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie - Universität Wien, MAMUZ Museum Asparn/Zaya and Otto Berger Heimatmuseum Bernhardsthal na výzkumu zaměřeném na archeologické dědictví regionu moravsko-dolnorakouského pohraničí. Projekt zahrnuje large-scale geophysical prospections a testovací archeologické výzkumy.

ÚAM je dlouhodobým partnerem Labor für Experimentelle Archäologie v Mayen náležící pod RGZM ve výzkumu a experimentálním ověřování dobových technologií, především technologií výroby keramiky. Laboratorně ověřované výsledky zpřesňují interpretace analyzovaného archeologického materiálu, v němž je keramika zastoupena nejhojněji. Pracoviště ÚAM nabízí kvalitní archeometrické analýzy technologie keramiky a jiných materiálů podložené experimentem a poskytuje výsledky širšímu okruhu odborníků.

ÚAM participuje jako výzkumný partner na projektech INSTAP research grant na Santorini (od 2016; partneři Graduate School “Human Development in Landscapes” Kiel; University of Cambridge, McDonald Institute for Archaeological Research) a na Priniatikos Pyrgos na Krétě (od 2007; partner Irish Insitute of Hellenic Studies).

ÚAM je zapojeno v mezinárodních profesních organizacích ICOM (International Council of Museums) (http://icom.museum) a Interpret Europe (www.interpret-europe.net).

ÚAM uzavřelo Memorandum of understanding s řadou špičkových zahraničních vědecko-výzkumných pracovišť

Máme rozsáhlé praktické výzkumné zkušenosti z řady zemí (Rakousko, Německo, Francie, Belgie, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko, Sýrie, Guatemala). Úzce spolupracujeme s klíčovými partnerskými organizacemi, jako i dalšími předními evropskými institucemi, které patří k předním světovým institucím v problematice exkavace a prospekce v archeologii. Patří sem především:

Prováděli jsme řadu geofyzikálních prospekcí pro státní i neziskové subjekty.

Jako subdodavatel jsme pro Ředitelství silnic a dálnic prováděli s Archeologickým ústavem akademie věd ČR v Brně predikování archeologických lokalit na trase dálnice D52 (Pohořelice - Mikulov, 2009) a silničního obchvatu Břeclavi (2013).

Spolupracujeme při zpracování archeologické terénní dokumentace pomocí prostředků GIS s:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info