Ústav archeologie a muzeologie FF MU

Jedna z nejstabilnějších institucí archeologického výzkumu a vzdělávání v ČR

Ústav archeologie  a muzeologie na MU je jednou z nejstabilnějších institucí archeologického výzkumu a vzdělávání v ČR. Byl založen roku již 1930 a zejména v posledních dvaceti letech prošel zásadním metodologickým, personálním a přístrojovým rozvojem. ÚAM a jeho výzkumná centra realizují archeologický, antropologický a paleoekologický terénní a teoretický výzkum, využívá přírodních věd, metodologii a informatiku, a podílí se na ochraně kulturního a přírodního dědictví. Jsme součástí mezinárodní sítě UNESCO Chair. ÚAM zastřešuje pět institucí zabývajících se z různých úhlů pohledu kulturním dědictvím lidstva.

O nás QS Ranking 2019

„Základem našeho směřování je synergické propojování excelentního vědeckého výzkumu a kvalitního vzdělávání ve všech stupních vysokoškolského studia. Rozvíjíme vědu a vzdělávání v mezinárodním a mezioborovém rámci.“