Chráníme a zprostředkováváme kulturní dědictví

ÚAM disponuje výzkumnou infrastrukturou pro záchranný large-scale výzkum. Je v současnosti unikátním středoevropským pracovištěm, které je schopno komplexním nasazením dostupných metod zabránit probíhajícím nevratným ztrátám cenných památkových dat způsobených stále se zintenzivňující stavební a developerskou činností, ve stavu faktické nevymahatelnosti respektu k ochraně dědictví lidstva. Jsme schopni změnit a inovovat postupy a efektivitu záchranného archeologického a památkového výzkumu. Dosud nikdy nebyla stavební a developerská činnost tak intenzivní, a tento boom způsobuje bezprecedentní likvidaci i celých lokalit. Zásady památkové ochrany se prosazují v ČR jen pomalu a mezitím nevratně mizí památky nevyčíslitelné hodnoty. Povinnost archeologických a památkových dohledů je často obcházena, zákonem zakotvený archeologický výzkum je investory oklešťován na pouhé výběrové vyzvednutí nálezů. Pouze metodologicky, personálně a přístrojově silná instituce je schopna tuto akutní situaci řešit a zvrátit, dokud nedojde k narovnání praxe na úroveň památkové ochrany tak, aby odpovídala zájmům společnosti. Toho lze dosáhnout zásadním navýšením kvality, koordinace a rychlosti výzkumu, stejně jako poskytnutím spolehlivých prospekčních analýz investorům ještě před započetím investičního záměru, a to včetně large-scale výzkumů. Zefektivnění terénní složky výzkumu, její zrychlení díky zkušeným týmům vybaveným pro large scale výzkum, vede i ke zlevnění celého procesu. To je hledisko významné jak pro vědeckovýzkumné, tak pro administrativně správní i komerční subjekty. Large scale záchranné výzkumy jsou nedílnou součástí harmonogramů a finančního plánování strategických staveb a infrastruktury ČR, zejména dopravních, hospodářských nebo energetických.

Bez popisku

ÚAM je s podporou MU také schopna zajistit profesionální školení a workshopy jak pro výzkumné odborníky a pracovníky institucí primárního záchranného výzkumu, tak rovněž pro pracovníky stavebních úřadů a zástupce velkých stavebních investorů a developerů. Poskytnutím spolehlivého prospekčního servisu a analýz budou investoři schopni lépe zvážit ekonomičnost a časové horizonty investice, záchranou cenných památkových dat bude obohacena společnost.

Bez popisku

Výsledky výzkumu prezentujeme odbornému plénu svou publikační aktivitou a aktivní účastí na mezinárodních konferencích. Připravujeme výstavy a dny otevřených dveří pro veřejnost. Systematicky vzděláváme studenty v památkové péči, efektivních a šetrných metodách akvizice terénních výzkumných dat i v praxi jednání se složkami stavebního sektoru při přípravě záchranného výzkumu.

Výsledky výzkumu prezentujeme odbornému plénu svou publikační aktivitou a aktivní účastí na mezinárodních konferencích. Připravujeme výstavy a dny otevřených dveří pro veřejnost. Systematicky vzděláváme studenty v památkové péči, efektivních a šetrných metodách akvizice terénních výzkumných dat i v praxi jednání se složkami stavebního sektoru při přípravě záchranného výzkumu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info