Katedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví

Katedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví při Masarykově univerzitě působí od roku 1994. Svoji pozornost zaměřuje na podporu muzeologie. Od 1. 7. 2014 je Katedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví svébytnou součástí oddělení muzeologie Ústavu archeologie a muzeologie.

Kdo jsme?
  • Profilujeme se jako myšlenkové centrum, ve kterém se rádi setkáváme s lidmi a vyměňujeme si poznatky z oblasti muzeologie a s ní souvisejících oborů.
  • Spolupracujeme se subjekty Masarykovy Univerzity, českými univerzitami ale také se zahraničím.
  • Směřujeme k cílené podpoře celospolečenského vědomí úlohy muzeí pro trvale udržitelný rozvoj společnosti, posilování jejího významu a poznatků paměti minulých generací.
  • Formujeme se jako centrum odborné podpory muzejním a dalším kulturním institucím, které se zabývají fenoménem kulturního dědictví.
Čím se zabýváme?
  • Zaměřujeme se na podporu vědecké role muzeí, vědeckého zázemí oboru muzeologie a aplikovanou rovinu každodenní muzejní praxe ve třech stěžejních oblastech – teorie muzeologie a historie muzeálního fenoménu, muzejní výstavnictví a muzejní pedagogika.
  • Edukačně se profilujeme formou přednášek, seminářů, stáží, odborných publikacích  a dalších forem mentoringu sleduje zásady celoživotního vzdělávání.
  • Významnou součástí činnosti Katedry je také podpora propojení českého muzeologického a muzejního prostředí s aktuálním světovým vývojem oboru formou přednášek významných zahraničních muzeologů i formou prezentace českého muzeologického zázemí zahraničnímu publiku.
  • Naše činnost podléhá pravidelné supervizi Rady Katedry. Členové Rady jsou jmenováni rektorem Masarykovy univerzity na základě návrhu vedoucího Katedry UNESCO. Členy Rady jsou osoby renomované v oborech, které souvisejí s činností Katedry.
Co nabízíme?
 Pro koho?
 Kdo působí v radě katedry?
Vedoucí katedry
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.

Vedoucí katedry

e‑mail:
Členové katedry
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D.

Zástupce vedoucího

e‑mail:
Mgr. Lucie Jagošová, DiS., PhD.

Zástupce vedoucího

e‑mail:
doc. Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D.

Zástupce vedoucího

e‑mail:
prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info