Oddělení muzeologie

Tradice a současnost

Brněnská muzeologie patří k nejstarším výukovým centrům v tomto oboru na světě. Už v roce 1921 byl na FF MU zřízen Lektorát muzejnictví, na nějž roku 1963 navázala externí katedra muzeologie. V současnosti je oddělení muzeologie jedním z pracovišť Ústavu archeologie a muzeologie. Disponuje knihovnou s rozsáhlým fondem české i zahraniční muzeologické literatury; má vlastní výstavní fundus.

Studium

Muzeologie nabízí bakalářské a navazující magisterské studium, a to v prezenční i kombinované (tj. dálkové) formě.

Na výuce se podílejí přední odborníci oboru, včetně externích vyučujících z praxe a zahraničních expertů.

Studium zahrnuje studentské praxe, stáže a exkurze ve vybraných muzeích a poskytuje možnost studijních pobytů na zahraničních partnerských univerzitách. Studenti realizují také vlastní projekty výstav a doprovodných didaktických programů ve výstavách a expozicích.

Při realizaci výuky oddělení muzeologie dlouhodobě spolupracuje s Technickým muzeem v Brně, Muzeem města Brna a Knihovnou Jiřího Mahena (výuka, výstavy, praxe) a dalšími kulturními institucemi.

Neformální setkávání studentů a absolventů muzeologie podporuje Spolek brněnských muzeologů.

Věda, výzkum, projekty

Ke klíčovým univerzitním projektům pracoviště patří Internetová encyklopedie dějin Brna a vydávání mezinárodního vědeckého recenzovaného časopisu Museologica Brunensia.

Oddělení muzeologie je členem International Council of Museums (ICOM) a Asociace muzeí a galerií České republiky. Pořádá a spolupořádá odborné semináře, workshopy a konference s mezinárodní účastí a dlouhodobý cyklus přednášek zahraničních lektorů The Special Topics of Museology pro studenty, absolventy a širší veřejnost.

Je významným partnerem vědeckých institucí a metodických center v oboru a zahraničních univerzit.

Facebook

Centre of Museology and Unesco Chair of Museology and World Heritage

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info