Rozvíjíme mezinárodní partnerství

Mezinárodní partnerství jsou zárukou kontaktu s nejnovějším vývojem vědního oboru a metod v něm aplikovaných. Výměna poznatků s kolegy na mezinárodní i národní úrovni rozvíjí naše poznání a schopnosti zlepšovat vlastní výzkum. Mezinárodní mobility na všech úrovních studia i profesní dráhy přináší nové impulsy k dalšímu rozvoji.

Czech American Archaeology Field School. Výzkumný tým Pohansko a tým College of DuPage, USA). Léto 2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info