Srovnávací etnologie a její využití pro studium minulosti

Myšlenka, že lze využít etnografické poznatky o současných tradičních (neprůmyslových) společnostech pro rekonstrukci života v pravěku, má dlouhou tradici. Jednoduché analogie se používají již od počátku archeologického bádání, přičemž systematické využití etnohistorických dat přichází na scénu v 50. letech 20. století se vznikem etnoarcheologie a srovnávací etnologie. A právě druhá jmenovaná zažívá v posledních letech opětovný rozmach díky digitalizaci rozsáhlých etnografických databází a vývoji nových analytických metod jako jsou fylogenetika či kauzální teorie. Cílem prezentace je představit principy srovnávací etnologie a na několika případových studiích ilustrovat její potenciál a limity pro řešení archeologických otázek.

Co nám současné využití celodřevěných oštěpů a kyjů prozradí o počátcích těchto nejstarších zbraní? A skutečně mohla konzumace alkoholu usnadnit vznik komplexních společností, jak tvrdí zastánci "opilé teorie"? Dozvíte se v přednášce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info