Bez popisku

Abstrakt

Střední doba bronzová (v místní periodizaci 1600 - 1300 př. n. l.) je období mezi starší dobou bronzovou, která v sobě ještě nese tradici doby kamenné a dobou popelnicových polí, která se v archeologickém obrazu jeví jako hospodářsky a demograficky významně rozvinutá. Cílem této přednášky je ukázat konkrétní změny v kontextu současného poznání. Bude zmíněna změna ve formě distribuované suroviny, změna ve struktuře osídlení střední doby bronzové, která je na Moravě zastoupena rozptýlenými nížinnými lokalitami, opakujícími se strukturami domů se základovými žlábky a kůlovými domy a také proměna typů sídlištních objektů. V archeobotanickém záznamu jsou patrné změny ve spektru pěstovaných plodin, především v příchodu prosa, které je možné sledovat na základě přímých i nepřímých indikátorů. Zastavíme se nad chovem domácích zvířat a narativem o pastevectví ve střední době bronzové. Z tohoto pohledu hospodářství je krátký úsek střední doby bronzové obdobím významné proměny, která je podmíněna prosperující společností.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info