Aktuálny rádiouhlíkový výskum nálezísk z doby bronzovej a železnej na Slovensku: rozmanitosti vzoriek a apriórnych informácií v chronometrickom výskume

Autor priblíži otázky súvisiace s chronometrickým datovaním hrobov zo staršej a počiatku strednej doby bronzovej na západnom Slovensku, bude hovoriť o datovaní najstarších slovenských nálezoch prosa, o výskume kože z depotu bronzových ozdôb z Hozelca (Spiš) a tiež o problémoch datovania extrémnych výšinných nálezísk (1300 m n. m. ) na Liptove. Na príkladoch rozmanitých výskumných projektov predstaví vznik meraného signálu v rôznych druhoch vzoriek a rôzne spôsoby archeologizácie súčastí kedysiživej kultúry a environmentu, ktoré tieto vzorky reprezentujú. Rozmanité výskumné otázky využije na ilustráciu hľadania vhodných apriórnych informácií, ktoré priamo vplývajú na kalibráciu hodnôt konvenčného 14C veku a teda na výsledky chronometrického datovania. Prezentovaný výskum nabáda k otvorenej diskusii o občas protichodných výsledkoch 14C meraní. Vyzýva tiež k zmene niektorých existujúcich archeologických interpretácií a naratívov. Napríklad, úzka relatívnochronologická jednotka na pohrebisku z doby bronzovej sa môže zmeniť na sociálne determinovanú skupinu hrobov širšie rozptýlenú v čase počas viacerých relatívnochronologických stupňov. Alebo, krátkodobý katastrofický horizont z doby železnej sa môže zmeniť na dlhší nepokoj, možno súvisiaci so zmenami organizácie osídlenia v mikroregióne.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info