Výzkum doby bronzové v údolí Guadalquiviru v jižním Španělsku - sídelní komplex Mesa Redonda (prov. Sevilla)

Dolní část údolí Guadalquiviru je jedním z historických center středomořské oblasti. Díky mírnému klimatu, dobrým zemědělským podmínkám, velkým nalezištím surovin v bezprostřední blízkosti a výhodné poloze bylo po několik tisíciletí jedním z hospodářských a politických center Iberského poloostrova. Výhody tohoto regionu opakovaně přitahovaly zájmy zvenčí, především Féničanů, Kartaginců, Římanů a Arabů.

Od roku 2013 provádějí interdisciplinární týmy z univerzit v Tübingenu a Seville výzkum doby měděné a bronzové (3.-2. tisíciletí př. n. l.) na různých lokalitách v oblasti Sevilly. Cílem je zaznamenat genezi krajiny v souvislosti s využíváním zdrojů jako základu fungování tamních společností. Prospekce, vykopávky a vědecké výzkumy prováděné za tímto účelem přinesly slibné výsledky. Pozornost je zaměřena zejména na sídelní centrum Mesa Redonda (Villaverde del Río, prov. Sevilla), které vykazuje kontinuitu osídlení od chalkolitu do středověku a poprvé poskytuje důkazy o spojení osídlení a související nekropole pro dobu bronzovou.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info