Abstrakt:

Témou prednášky je bude kláštor a kostol Sv. Kataríny Alexandrijskej pri Dechticiach (okr. Trnava, Slovensko). Zaniknutý františkánsky kláštor na Katarínke bol dlho na okraji záujmu a pozornosti výskumu. Dôvodom bol fakt, že išlo o chátrajúcu pamiatku s pomerne nedávnou históriou, ktorá sa spájala len s obdobím 17. a 18. stor.. Kláštor vznikol v roku 1618 a už o 168 rokov zanikol. Zrušil ho v roku 1786 cisár Jozef II., ktorý ho zaradil medzi neužitočné konventy. Poslední františkáni opúšťajú Katarínku v januári 1787. Po ich obchode začal objekt chátrať. Lokalita, ktorá bola považovaná za archeologicky málo atraktívnu, postupne odhalila svoj výskumný potenciál.

V roku 1994 prichádza na Katarínku skupinka mladých študentov (na čele s Petrom Hercegom). Rozhodnú sa pustiť sa do záchrany chátrajúceho objektu, s ktorou začnú od roku 1995. Ich nadšenie pretrvalo do dnes. Prešlo však viacerými transformáciami a zlepšeniami. Po 26 rokoch fungovania dobrovoľníkov z OZ Katarínka, sa podarilo presvedčiť laickú, ale aj odbornú verejnosť, že model fungovania dobrovoľníctva pri záchrane pamiatok je veľmi efektívny. Aktivita dobrovoľníkov podnietila začiatok archeologického výskumu (od roku 1997, PhDr. Milan Hanuliak, DrSc., Mgr. Jozef Urminský, Doc. PhDr. Michal Slivka, CSc. – Mgr. Ivana Kvetánová, PhDr.). Postupne sa ku nemu pridal antropologický výskum (PhDr. Silvia Bodoriková, PhD.), architektonicko-historický výskum (Ing. Arch J. Žuffová, CSc.), archívny a historický výskum (+ Prof. PhDr. Jozef Šimončič, DrSc. Mgr. Martina Matulová, Mgr. Ivana Kvetánová, PhD., Mgr. František Kadlečík), numizmatický výskum (+ PhDr. Ján Hunka, CsC.). Obrovským prínosom bol geofyzikálny výskum Prof. RNDr. Romana Pašteku, PhD.. Vďaka jeho spolupráci s Christian-Albrechts-Universität v Kieli v Nemecku a Kocaeli Üniversitesi v Turecku sa realizovala Letná škola geofyziky – INCA 2009 (International Course on ArchaeoGeophysics) práve na Katarínke. Letnej školy sa zúčastnilo až 42 geofyzikov a Katarínka sa toho času stala najlepšie geofyzikálne preskúmanou lokalitou na Slovensku. Nielen geodetické zamerania ale i archeogravimetriu má pod palcom Doc. Ing. Marek Fraštia, PhD., statiku Ing. Vladimír Kohút, výskum textilu a reštaurovanie Mgr. Tereza Belanová- Štolcová, PhD., a Doc. Mgr. art. Sylvia Birkušová.

Vďaka symbióze medzi vedcami a dobrovoľníkmi sme sa posunuli o kus „dozadu“ v poznaní lokality. Potvrdili sa domnienky Doc. Michala Slivku o staršom osídlení lokality, kde vzniku kostola a kláštora predchádzala stavba gotickej kaplnky (zrejme z konca 14. stor./začiatku 15. stor.). Nález staršej kaplnky a cintorína v jeho okolí zrejme nebude najstarším dokladom osídlenia na Katarínke. Medzi nálezmi sa sporadicky objavujú i solitéry eneolitickej keramiky.

V prednáške vysvetlíme osobitosti lokalizácie františkánskeho kláštora v Malých Karpatoch, pokúsime sa o rekonštrukciu pôvodného kláštorného areálu, ktorý bol zároveň vyhľadávaným pútnickým miestom. Zameriame sa na doterajšie výsledky archeologického výskumu (výskum gotickej kaplnky a cintorína, hrobiek kláštora) a poznatky získané geofyzikálnymi meraniami, ktoré budem konfrontovať s historickými a ikonografickými prameňmi. Spomenieme tiež osobitosti výskumu ruinálnej architektúry a systematicky opusteného objektu. Vysvetlíme spôsob fungovania a spolupráce s dobrovoľníkmi s OZ Katarínka, ktorý môže byť zaujímavým modelom a riešením na archeologických lokalitách, ktoré si vyžadujú systematický – dlhoročný výskum.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info