Pro instituce a partnery záchranného výzkumu


Pro to, abychom dokázali získat víc analytických dat z artefaktů, které denně odkrýváte, potřebujeme vaši pomoc. 

Chceme se s vámi potkávat na výzkumech, diskutovat skloubení reality záchranného výzkumu a kroků potřebných pro zajištění citlivých dat na artefaktech. 

Rádi přijedeme za vámi do terénu, pokud bude potřeba řešit péči o nálezy přímo v terénu. 

Níže uvádíme přehled nejběžnějších rizik exkavačních a post-exkavačních postupů a způsobů, jak se jim vyhnout.

Budeme rádi, když nám tento předběžný manuál pomůžete doplnit o vaše zkušenosti a když se budeme moci zamýšlet nad vašimi připomínkami a námitkami.

Buďme v kontaktu

Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D.


kancelář: bud. M/-112
Joštova 220/13
662 43 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3707
e‑mail:

Doporučené nakládání s artefakty při archeologickém záchranném výzkumu

Náročné pracovní, povětrnostní, časové a další vnější podmínky záchranného výzkumu často nejsou zachování citlivých dat příliš nakloněny. Přesto se zavedením drobných změn do zavedených postupů dá leccos zachránit. Nabízíme proto sadu doporučení, která mohou zachránit cenná data. Artefakty obvykle uchovávají až do okamžiku exkavace množství pouhým okem neviditelných znaků a informací. Patří k nim mikrorezidua nebo otisky organické složky hmotné kultury, traseologická data, doklady kontaktu s jinými materiály, ale i provenienční nebo chronologická data. Také některá makroskopická data zůstávají v naší ochraně dosud nezohledněna. Může se jednat o topografická data původních fraktur, povrchové příznaky technologie nebo utváření, zbytky pigmentů nebo engob a podobně. Všechny tyto informace jsou pro archeologickou vědu mimořádně cenné, protože mohou naše poznání o minulosti významně rozšířit. Často jsou však exkavačními a konzervačními postupy odstraněny, kontaminovány nebo trvale zakryty.

Co s tím dál?

Máte slibný čerstvý nález, který nebyl kontaminován, bylo s ním šetrně nakládáno, nebyl umyt a je správně zabalen?

Na vaše nálezy se rádi podíváme a provedeme předběžnou prohlídku na odpovídajícím typu mikroskopu. Stačí nám zavolat nebo napsat a domluvit se, kdy artefakty do laboratoře dopravíte. S artefakty musí být předán základní popis kontextu a nálezových okolností. Pokud budou znaky nebo stopy přítomné, zdarma provedeme plnou dokumentaci a analýzu, včetně relevantních analýz u našich partnerů. Zároveň doporučíme vhodný následný konzervační postup.

Začínáte exkavaci zvodnělé vrstvy?

Mějte předem připraveny plastové boxy, nádoby a kontejnery a zásobování destilovanou nebo alespoň čištěnou vodou. Vyjmutá organika i běžné nálezy z kamene, kovu, kosti a keramiky by se měly neprodleně ukládat do destilované vody, v ideálním případě jednotlivě, nebo v nějakém systému třídění podle typu materiálu a v souladu s jednotkami kontextu. V případě zachovaných konstrukcí je nezbytné číslování dílů tak, jak byly vyjímány a kde přesně v konstrukci spočívaly. Ve snaze urgentně nálezy v terénních podmínkách zachránit, se snadno na precizní vícestupňovou dokumentaci zapomene. Podrobná logistická příprava se vždy vyplatí, umožní plynulost zásahu a zajistí spolehlivou zpětnou identifikaci.

Máte čerstvý detektorový nález a nechcete poškodit data?

Předmět žádným způsobem neočišťujte a zamezte jakémukoli kontaktu kovových nástrojů (např. motyčkou). Ujistěte se, že je předmět suchý a uložte ho do uzavíratelného sáčku či boxu. V případě možnosti vytvořte předmětu lůžko na míru z nekontaminačního materiálu (např. polystyren; obr.). Zamezíte tak kontaminaci a poškození artefaktu při transportu.

Máte nález, ze kterého se olupují vrstvy nebo je jinak nesoudržný?

Vyjměte jej in situ – přeneste jej i s kusem zeminy do krabičky s pevnými stěnami nebo sediment s nálezem špachtlí odřežte od okolí, přiměřeně velkou krabičkou jej přiklopte a dole odřízněte. Volné místo v krabičce vyplňte inertním materiálem, např. bublinkovou folií, polystyrenem nebo transportní pěnovou výplní. Nález před zaklopením lehce překryjte folií, tak aby ležela na okolním sedimentu, a ne přímo na artefaktu. Snažte se jej co nejdříve bez větších otřesů a změn teploty doručit do laboratoře. Ideální je vyloučit jakékoli doteky a kontakty, protože mohou být dochovány otisky a pseudomorfní útvary původně organických struktur.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info