Pro muzea

Muzejní a další sbírkotvorné subjekty jsou zodpovědné za stav a uchování artefaktu z hlediska jeho celistvosti a památkové hodnoty. Proto jsou nejčastějším zadavatelem profesionální konzervace artefaktů. Některé z nich provozují vlastní laboratoř základní konzervace.

Zároveň obvykle muzejní kurátor nedisponuje časovou, logistickou a finanční kapacitou na to, aby se před konzervací zabýval systematickým odborným ohledáním artefaktu a identifikaci jevů, které by konzervace mohla ohrozit.

Některá menší muzea nezaměstnávají archeologa a kurátoři sbírek musí pečovat i o sbírkové předměty, o jejichž výzkumném potenciálu nebyli informováni nebo jej nemohou odborně posoudit.

V posledních letech se muzea v různé intenzitě vyrovnávají s následky amatérského detektorového průzkumu. Na jedné straně je spolupráce a zapojování detektorářské veřejnosti do zodpovědně vedeného výzkumu s respektem k památkovému zákonu potřebná. Na druhé straně znamená taková spolupráce příliv nálezů, u kterých je potřeba provést celý komplex vstupní administrativy, evidenční fáze a základní konzervace. Jednoznačná evidence artefaktů zahrnuje také zápis evidenčních údajů přímo na povrch artefaktu, což je nejen pracné, ale i kontaminační opatření.

Zažíváte tyto problémy na vlastní kůži? Přebíráte množství artefaktů ze záchranných výzkumů nebo z detektorového průzkumu? Zvažujete, že je necháte konzervovat, ale nechcete, aby artefakt ztratil cenná data? Máte ve sbírkách artefakty, které utrpěly vlivem konzervace v minulosti nebo jejich konzervace neodpovídá dnešním standardům?

Zavolejte nám, nebo napište. Máme zavedenou laboratoř, přebíráme do analýzy nepoškozené artefakty z nových výzkumů, ale zkoumáme i vliv starších i nových konzervačních postupů na uchování výzkumných dat na artefaktech.

Ke každému zapůjčenému předmětu vám poskytneme zdarma získaná a interpretovaná data prostřednictvím záznamu ve specializované otevřené databázi. Artefakty vám vrátíme s QR kódem databázového záznamu nalepeným na obalu, abyste už nemuseli psát evidenční údaje přímo na artefakty a přitom měli data kdykoli k dispozici na jedno kliknutí na mobilním telefonu nebo tabletu.

Vyzkoušíte si, jak je to pohodlné a můžete se tak inspirovat ve vytváření databázových záznamů v systému muzejní evidence. Evidenční záznam propojený přes QR kód šetří nejen artefakty, ale i váš čas. Nemusíte psát evidenční čísla přímo na artefakty, QR kód na obalu vám umožní přístup k veškerým informacím, fotografiím a výzkumným datům o artefaktu kdykoli a odkudkoli.

Po uplynutí případného publikačního embarga můžete QR kód libovolně používat i pro výstavní a jiné prezentační účely.

Spolu tak dosáhneme kvalitativní změny v péči o artefakty.

03 Proces Rescued

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info