Archeometrická laboratoř

Archeometrická laboratoř centra v prostorách výzkumné terénní stanice Panská Lhota je vybavena dvěma optickými mikroskopy a stereomikroskopem, dvěma XRF mobilními aparaturami, soupravou brusek pro přípravu nábrusů keramiky, keramickou pecí, malou muflovací pecí a hrnčířským kruhem na nožní pohon. 

Dostupné přístroje

 • Laboratorní pec LAC (max. teplota 1200°C, objem 5 l)
 • Elektrická pec pro výpal keramiky LAC, max. teplota 1300°C bruska a leštička Metkon FORCIPOL
 • Trinokulární polarizační mikroskop BMS
 • Binokulární polarizační mikroskop BMS
 • Stereomikroskop BMS

Dostupné služby

Technologická analýza keramiky z nábrusů a výbrusů

 • Mikropetrografická analýza keramických výbrusů a nábrusů: vlastní nábrusové preparáty jsou připravovány bruskou a leštičkou Metkon FORCIPOL.
 • K vyhodnocení vzorků slouží 2 polarizační mikroskopy (BMS) a stereomikroskop téže značky.

Rentgen-fluorescenční spektrometrie

 • Analýza chemického složení ručním rentgen-fluorescenčním (XRF) analyzátorem Innov X Delta.
 • Základní statistické vyhodnocení (analýza primárních komponent, klastrová analýza).

Laboratorní výpaly vzorků

 • příprava a výpal vzorků archeologické a experimentální keramiky, testovaných keramických surovin, v kontrolovaných laboratorních podmínkách (za přístupu vzduchu).
  • Příprava vzorků: řezání, normované vzorky.
  • Výpal (ověření keramických tříd na různé teploty – vzorník).

Analýza technologie výroby keramiky

 • Analýza výrobního řetězce keramiky s možností využití nábrusů a stereomikroskopu (BMS) včetně fotodokumentace vzorků.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info