PhDr. Ivo Štefan, Ph.D.: Nové výzkumy na hradišti v Praze-Vinoři aneb k čemu potřebovali první Přemyslovci tolik center?

Abstrakt:

Střední Čechy patřily v rámci raně středověké Evropy k regionům s nejhustější sítí rozsáhlých opevněných sídlišť, které můžeme považovat za uzlové body tehdejší společnosti. Centrální místa vznikala, zanikala, přesouvala se a měnila své funkce. Jejich archeologické studium proto přináší nenahraditelné svědectví o společnosti a jejich proměnách, které je svébytné vůči ostatním typům evidence a otevírá obohacující debatu mezi jednotlivými disciplínami historických věd. V oblasti jádra Čech sledujeme v období od 8. do počátku 13. století jednu z kapitol tohoto procesu, jež je úzce spjata s proměnami elit a formováním středověké státnosti, a která vyvrcholila vznikem nové kvalitativní entity v krajině Čech, pražského souměstí. Přednáška se soustředí na základní socioekonomické otázky a představí výsledky aktuálních výzkumů.     

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info