doc. PhDr. Vladimír Varsik, CSc.: Na severnom brehu Dunaja. Rímske stavby pre germánsku nobilitu

Abstract:

V desaťročiach po ukončení markomanských vojen sa na území severne od stredného Dunaja objavil nový fenomén – rímska architektúra. Hoci tieto stavby postavili Rimania, slúžili ako rezidencie pre významné rodiny na čele vtedajšej svébskej spoločnosti. Sú svedectvom úzkych kontaktov kvádskych a markomanských veľmožov s rímskymi partnermi na južnom brehu Dunaja. Vyjadrujú túžbu priblížiť sa k antickým štandardom bývania a k rímskemu komfortu. Prednáška predstaví jednotlivé rezidencie z 3. a 4. storočia predovšetkým na území západného Slovenska a to vo svetle najnovších výsledkov bádania. 

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info