Seminář pro bakalářské a magisterské studenty IV

  • 12 April 2021
    2:00 PM

V rámci semináře budou své výstupy prezentovat posluchači následujících předmětů:

  • FF:AEB_A17a Seminář k bakalářské práci I
  • FF:AEB_A17a Seminář k bakalářské práci II
  • FF:AEM_07a Magisterský seminář I
  • FF:AEM_07b Magisterský seminář II
  • FF:AEM_05a Seminář k psaní článku I
  • FF:AEM_05b Seminář k psaní článku II

V rámci druhého semináře vystoupí:

Bc. Zuzana Kopáčová: Výzdoba keramiky a společnost kultury zvoncovitých pohárů ve východních Čechách (diplomová práce)
Školitel: Mgr. Peter Tóth, Ph.D.

Bc. Oliver Krajčovič: Nepublikované germánske ostrohy z Juhomoravského kraja, typologická a chronologická analýza (článek)
Školitel: Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.

Bc. Martin Fojtík: Germán nebo Říman? Vyhodnocení koncentrace olova v hrobu z římského krátkodobého tábora Brno – Vojtova ulice (článek)
Školitelka: Mgr. Věra Klontza, Ph.D.

Bc. Marie Machová: Hradní kovárna na Rokštejně. Prostorová analýza a vyhodnocení archeologického materiálu (článek)
Školitelka: Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D.

Událost na MS TEAMS

Share event

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info