Doktorský seminář: Jaro 2021/1 (online)

  • 16 April 2021
    9:00 AM

Srdečně zveme studenty ÚAM na první z plánovaných doktorských seminářů pro semestr Jaro 2021, který se uskuteční dne 16. 4. 2021.

Na semináři vystoupí:

  • Valášková, Lucie (školitel: Luděk Galuška): Staré Město "Dvorek". Proměna sídlištních poměrů v 8.-12. století
  • Menoušková, Dana (školitelka: Irena Loskotová): Prostorové vazby středověké a raně novověké kachlové produkce z Uherského Hradiště
  • Kolařík, Václav (dosavadní školitel: Petr Hrubý): Archeologický projev osídlení v bezprostředním zázemí města Brna ve středověku s důrazem na jeho prostorový vývoj

Seminář se uskuteční online přes platformu MS Teams:

Doktorský seminář na MS TEAMS

Share event

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info