Doktorský seminář: Jaro 2021/2 (online)

  • 14 May 2021
    9:00 AM

Srdečně zveme studenty ÚAM na druhý z plánovaných doktorských seminářů pro semestr Jaro 2021, který se uskuteční dne 14. 5. 2021.

Na semináři vystoupí:

  • Hons, David (školitelka: Klára Šabatová): Studium socioekonomických vztahů ve starší době bronzové na základě analýzy keramických nábrusů a výbrusů
  • Zelíková, Michaela (školitel: Balázs Komoróczy): Nedestruktivní a málo invazivní metody archeologického poznání vývoje protohistorických sídelních struktur na příkladu regionu na středním toku Dyje

Seminář se uskuteční online přes platformu MS Teams:

Doktorský seminář na MS TEAMS

Share event

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info